fbpx

Semináře a webináře

Digitální nástroje ve výuce

RNDr.  Jitka Rambousková
podzim 2023
6 vyuč. hodin
on-line

Školská legislativa v praxi škol a školských zařízení

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
25.9.2023
4 vyuč. hodin
on-line

Školní výlety z pohledu práva

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
30.5.2023
13:00 – 15:00
on-line

Vymáhání dlužného školného, stravného

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
6.6.2023
13:00 – 15:00
on-line

Pracovní právo v praxi ředitelů škol a školských zařízení

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
12.9.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Spisová služba a archivace dokumentů ve školách v kontextu legislativních změn

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA 
19.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Efektivní práce s datovou schránkou škol jako orgánů veřejné moci

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA 
16.11.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Právní odpovědnost v praxi ředitelů základních škol

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
24.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Právní odpovědnost v praxi ředitelů středních škol

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
24.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Právní odpovědnost v praxi ředitelů mateřských škol

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
14.11.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Vztah obce/kraje jako zřizovatele a ředitele školy

JUDr. et Mgr. Eva Janečková
7.12.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu

Mgr. Rudolf Hadrava
9.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Efektivní komunikace ve škole

Mgr. Rudolf Hadrava
30.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Kuna nese nanuk aneb jazykové hry pro zpestření hodin českého jazyka

PaedDr. Eva Schneiderová
11.10.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Činnostní učení pro rozvoj čtenářské gramotnosti a trénování paměti

PaedDr. Eva Schneiderová
20.11.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Jak zadávat témata na sloh, která budou žáky bavit psát a učitele číst

PaedDr. Eva Schneiderová
13.12.2023
5 vyuč. hodin
on-line

Kreativní techniky ve výuce

Mgr. Martina Hrkalová
29.11.2023
6 vyuč. hodin
on-line

Mediační techniky v praxi škol

Ing. Jana Numerato
prosinec 2023
6 vyuč. hodin
on-line

Finanční gramotnost ve světle dnešní ekonomické situace

Bc. Lukáš Sodomka, BBA
7.11.2023
6 vyuč. hodin
on-line

Učit se učit s ohledem na fungování mozku

Mgr. Petra Dočkalová
podzim 2023
4 vyuč. hodiny
on-line

Moderní technologie a umělá inteligence ve výuce

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.​
podzim 2023
4 vyuč. hodiny

on-line

Wellbeing a práce se stresem ve škole

PhDr. Ivana Musilová
prosinec 2023 
6 vyuč. hodin
on-line

Správní řízení v praxi ředitelů základních škol

JUDr. Iva Slavíková, MBA
únor 2024
5 vyuč. hodin
on-line

Správní řízení v praxi ředitelů středních škol

RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA​
listopad 2023
6 vyuč. hodin
on-line

Správní řízení v praxi ředitelů mateřských škol

JUDr. Iva Slavíková, MBA
březen 2024
5 vyuč. hodin
on-line

Kybernetická rizika v praxi škol a školských zařízení

Ing. Milan Hausner
srpen 2023
6 vyuč. hodin
on-line

Kyberbezpečnost do škol z pohledu práva a ochrany osobních údajů

Ing. Milan Hausner
srpen 2023
5 vyuč. hodin
on-line

Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě

Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
listopad 2023
6 vyuč. hodin
seminář

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com