fbpx

VÍTEJTE V

ACADEMY EDUCATION

Akademie profesního
rozvoje a vzdělávání

MOLEKULY AE
Máte dotaz? Napište nám.

ACADEMY EDUCATION

Akademie profesního
rozvoje a vzdělávání
Máte dotaz? Napište nám.

PODPORUJEME ROZVOJ PROFESIONÁLŮ

01

Zkoušky a přípravné kurzy profesních kvalifikací NSK,
rekvalifikační kurzy

02

Zvyšování profesní připravenosti řídících a pedagogických pracovníků

03

Osobní, kariérní a profesní koučink pro firmy, jednotlivce a školy

04

Mimosoudní řešení sporů a konfliktů, mediace ve školách

01 | PROFESNÍ KVALIFIKACE

Zkoušky a přípravné kurzy profesních kvalifikací NSK,
rekvalifikační kurzy

02 | METODICKÁ PODPORA ŠKOL

Zvyšování profesní připravenosti řídících a pedagogických pracovníků

03 | COACHING ACADEMY

Osobní, kariérní a profesní koučink pro firmy, jednotlivce a školy

04 | MEDIACE

Mimosoudní řešení sporů a konfliktů, mediace ve školách

OVĚŘOVÁNÍ A UDĚLOVÁNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

owl

Æ|ACADEMY EDUCATION

Jsme akreditovanou a autorizovanou vzdělávací institucí MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací dle Národní soustavy kvalifikací. Nabízíme příravné kurzy k úspěšnému složení zkoušek profesních kvalifikací. Profesní zkouškou získá uchazeč mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace, který odpovídá úrovni  Evropského rámce kvalifikací EQF a EUROPASS European Qualifications Framework  prokazující dosaženou úroveň vzdělání dle EQF a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED.

https://www.narodnikvalifikace.cz/

Profesní kvalifikace

ACADEMY EDUCATION
Autorizovaná osoba MŠMT k ověřování a udělování profesních kvalifikací NSK

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE:

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlašte se na přípravný kurz/zkoušku a staňte se mezinárodně certifikovaným lektorem, manažerem vzdělávání, kariérovým poradcem nebo koordinátorem dobrovolníků.

Metodická podpora škol a školských zařízení

owl

Æ|ACADEMY EDUCATION

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zvyšujeme profesní připravenost řídících a dalších pedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Školám poskytujeme metodickou podporu, nabízíme akreditované vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky, poskytujeme právní poradenství a odborné konzultace v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání, zajišťujeme pomoc při zpracování povinné školní dokumentace, provádíme audity školní dokumentace a pomáháme s řešením sporů uvnitř škol za pomoci mediátora zapsaného u Ministerstva spravedlnosti.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Máte zájem o náš VZDĚLÁVACÍ PROGRAM?

Přihlašte se na akreditovaný vzdělávací kurz:

AE logo_owl

AKADEMIE PROFESNÍHO ROZVOJE A VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem naší vzdělávací instituce je podílet se na realizaci systémových změn v oblasti vzdělávání, pomáhat s profesním rozvojem široké veřejnosti a poskytovat metodickou podporu školám a školským zařízením. Naším cílem je, aby tuto vzdělávací instituci tvořili odborníci na různé oblasti vzdělávání a podařilo se nám zapojit do profesního rozvoje a vzdělávání co nejširší spektrum osobností. Chceme zajišťovat pro cílové skupiny komplexní nabídku vzdělávacích služeb, poskytovat odbornou podporu a umět operativně reagovat na aktuální a specifické potřeby a požadavky.

Oslovujeme odborníky z praxe a známé osobnosti z řad vědeckých a akademických pracovníků a dalších osobností, které se aktivně podílejí na občanském životě a mají možnost působit ve veřejné sféře a ovlivňovat tak myšlení lidí. Rádi bychom spolupracovali se zkušenými lidmi z praxe, kteří nám budou pomáhat prosazovat změny v pohledu na vzdělávání sdílením svých profesních i osobních zkušeností. V budoucnu bychom rádi tyto vzdělávací akce zpřístupnili co nejširší veřejnosti.

Jsme tým odborníků pro profesní a osobnostní růst

NAŠE PROFESNÍ KVALIFIKACE A VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY​

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com