Coaching
Academy

Koučování znamená vytvářet podmínky
pro učení (se) a růst.

Máte zájem o coaching?

Napište nám kontaktní údaje a domluvte si schůzku…

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

COACHING ACADEMY

„Koučování se nezaměřuje na chyby, které se staly, ale na příležitosti, které přijdou“

PODPORUJEME OSOBNÍ A PROFESNÍ ROZVOJ ​

KOUČ

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ Č.J.: MSMT-18047/2021-2

Koučování se dnes stává nejvýznamnějším a nejúčinnějším nástrojem vedení lidí. Stalo se uznávanou, nepřehlédnutelnou profesí. Manažeři si začínají uvědomovat, že koučování jim umožňuje podívat se na problémy jinak, než byli dosud zvyklí, že při něm mohou objevovat nové příležitosti a nová řešení problémů. Není zdaleka jen nástrojem, který mohou využívat pro plánování, delegování nebo řešení problémů, Vyžaduje zcela jiný, pozitivnější přístup k lidem.

Chceme-li koučovat, musíme potlačit nedůvěru ve schopnosti druhých lidí, opustit staré postupy a osvobodit se od zažitých způsobů myšlení. Koučování nabízí srozumitelný a snadno použitelný návod, jak uvolnit lidský potenciál, dosáhnout vnitřní spokojenosti a rozvíjet kreativní přístup k životu.

Koučování v současné době představuje jeden z nejpřijatelnějších způsobů dosažení osobního růstu. Přináší odlišný, mnohem optimističtější pohled na lidi, přesahující hranice toho, na co jsme zvyklí. Vede k tomu, že k lidem přistupujeme a jednáme s nimi jinak než dosud. Úspěšné koučování vyžaduje pověsit na hřebíček názory a představy o lidech, včetně nás samých, jež nás omezují, opustit staré návyky a zbavit se překonaných a neužitečných způsobů myšlení. Dva klíčové principy dobrého kouče jsou VĚDOMÍ REALITY a ODPOVĚDNOST.

COACHING ACADEMY

TRANSPERSONÁLNÍ KOUČINK

Pracuje s vůlí, významem a smyslem život a životní orientace, osobní odpovědnosti a orientací na druhé lidi. Umožňuje zpřístupnit oblast lidského nadvědomí jako zdroje našeho potenciálu, radosti, aspirací, tvořivosti, inspirace a vrcholných prožitků. Doménou transpersonálního koučování je do značné míry pomoci lidem nalézt smysl a význam toho, co se odehrává v ekonomické sféře, životním prostředí, pomoci lidem v případě, jsou-li vystavení sociálním a ekonomických otřesům. 

Základem většiny  psychických dysfunkcí je frustrace z toho, že se nám nedaří nalézt význam a smysl života. Každý má uvnitř v sobě prostor, ve kterém je dokonalý, celistvý a šťastný. Je to prostor čirého Vědomí – prostor, z něhož vycházejí všechny naše myšlenky a zase se do něj vracejí. Všechny naše životní problémy jsou totiž výsledkem toho, že ztrácíme směr a zamotáváme se do svého vlastního myšlení. Řešením všech těchto problémů je pak najít cestu zpět k sobě a tomu nám pomůže transpersonální koučink.

Kouč může koučovanému ukázat, jak si uspořádat život jinak než dosud, může mu pomoci vnímat každý problém jako příležitost něco změnit, jako příležitost pro tvůrčí čin, vnímat překážky jako odrazové body a akceptovat myšlenku, že každý člověk má svůj životní cíl, a že na cestě k němu musí překonávat překážky a zvládat obtížné situace. Kouč svými otázkami vede koučovaného k tomu, aby si uvědomil pozitivní potenciál obsažený v určitém problému, aby se rozhodl, co udělá, převzal svůj díl odpovědnosti a mohl tak pomoci druhým, aby tak učinili i oni.

CERTIFIKOVANÁ KOUČKA

JUDR. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

5/5

Jsem profesionální kouč, mentor, lektor a mediátor s mezinárodní i tuzemskou certifikací a především bohatou praxí v oboru vzdělávání dospělých. Vytvářím vzdělávací kurzy na míru od kariérního poradenství po management coaching, time management, osobní rozvoj a assessment centrum. Specializuji se na motivaci v dosahování osobních a profesních cílů. Mým posláním je pomáhat jednotlivcům a firmám otevírat jejich lidský potenciál a vytvářet inovativní postupy vzdělávání za použití metod transpersonálního koučování.

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací a garant a lektor akreditovaných vzdělávacích programů MŠMT.

    +420 755 155 079 
   slavikova@academyeducation.cz