Mediace

MEDIACE je způsob pokojného řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je uzavření dohody, která odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran.

Máte zájem o mediaci?

Napište nám vaše kontaktní údaje a dohodneme si termín
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

ACADEMY EDUCATION

MEDIACE

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Mediace je forma mimosoudního řešení sporu za účasti třetí nezávislé osoby mediátora, která podporuje komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohla dosáhnout smírného řešení. Cílem mediačního procesu je řešení, které odpovídá zájmům a potřebám jednotlivých stran. Toho je možno dosáhnout prostřednictvím oboustranného sdílení příčin a pozadí celého konfliktu. Cílem je nalezení dohody postavené na vzájemné kooperaci a hledání alternativního řešení.

Mediátor pomáhá stranám sporu vzájemně pochopit svá stanoviska, rozpoznat hlubší potřeby a zájmy každé ze stran a na jejich základě vystavět řešení s přihlédnutím k možnostem a limitům obou stran. Specifickými technikami mediátor tlumí emoce a postupně přivádí strany do stavu, kdy jsou schopny se vzájemně vnímat, slyšet a pochopit. Mediace zahrnuje právní, psychologická, sociální a sociologická specifika.

Legislativně je mediace zakotvena v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) a zákonem č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci).

MEDIÁTORKA

JUDR. IVANA SLAVÍKOVÁ, MBA

5/5

Jsem profesionální mediátor, kouč, mentor a lektor s mezinárodní i tuzemskou certifikací a především bohatou praxí v oboru vzdělávání dospělých. Vytvářím vzdělávací kurzy na míru od kariérního poradenství po management coaching, time management, osobní rozvoj a assessment centrum. Specializuji se na motivaci v dosahování osobních a profesních cílů. Mým posláním je pomáhat jednotlivcům a firmám otevírat jejich lidský potenciál a vytvářet inovativní postupy vzdělávání za použití metod transpersonálního koučování.

Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací a garant a lektor akreditovaných vzdělávacích programů MŠMT.

    +420 755 155 079 
   slavikova@academyeducation.cz