LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-001-T LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

STAŇTE SE MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÝM LEKTOREM VZDĚLÁVÁNÍ

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-001-T LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-001-T

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019 | KÓD NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte strukturu svého vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověříte lektorské kompetence a vyzkoušíte si test nanečisto.

 • Předvedení lektorských dovedností na modelových situacích
 • Obhajoba vzdělávacího programu
 • Prezentace s ukázkou vlastní výuky
 • Ukázka prezenční a on-line výuky
 • Příprava pracovních listů
 • Ověření a hodnocení dosažených kompetencí
 • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce

KÓD NSK: 75-001-T | CENA: 8 000 Kč |
AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019

TERMÍNY:  21.6.2024

 • Rozpracování vzdělávacího programu ke zkoušce
 • Ověření lektorských kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Metody hodnocení a evaluační nástroje
 • Součástí kurzu jsou materiály, vzor vzdělávacího programu

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 8 000 Kč | 6 HOD. ON-LINE + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

TERMÍNY:  21.6.2024

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF7
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF7
 • International Standard Classification of Education – ISCED7

01 | ZKOUŠKA

 • Předvedení lektorských dovedností na modelových situacích
 • Obhajoba vzdělávacího programu
 • Prezentace s ukázkou vlastní výuky
 • Ukázka prezenční a on-line výuky
 • Příprava pracovních listů
 • Ověření a hodnocení dosažených kompetencí
 • Reflexe vlastní lektorské práce a evaluace vzdělávací akce
75-001-T ZKOUŠKA
TERMÍNY 21.6.2024
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 7
CENA 8 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Rozpracování vzdělávacího programu ke zkoušce
 • Ověření lektorských kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Metody hodnocení a evaluační nástroje
 • Součástí kurzu jsou materiály, vzor vzdělávacího programu
75-001-T PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY 21.6.2024
DÉLKA 6 hod.on-line + 6 hod. zpracování vzdělávacího programu
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 8 000 Kč