fbpx

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-001-T LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaste se na přípravný kurz a zkoušku a staňte se mezinárodně certifikovaným lektorem vzdělávání.

LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-001-T LEKTOR DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-001-T

LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019 | KÓD NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte strukturu svého vzdělávacího programu, na modelových situacích si ověříte lektorské kompetence a vyzkoušíte si test nanečisto.

01 | ZKOUŠKA

 • Písemný test – andragogika, didaktika
 • Předvedení lektorských dovedností na modelových situacích
 • Obhajoba vzdělávacího programu
 • Prezentace s ukázkou vlastní výuky
 • Příprava pracovních listů
 • Evaluační nástroje atd.

KÓD NSK: 75-001-T | CENA: 8 000 Kč | AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019

TERMÍNY:  24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023

02 | PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Vytvoření vzdělávacího programu ke zkoušce
 • Ověření lektorských kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Vyzkoušíte si test nanečisto
 • Metody hodnocení a evaluační nástroje
 • Součástí kurzu jsou skripta, vzor vzdělávacího programu a zkušební test

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 7 000 Kč | 6 HOD. ON-LINE + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

TERMÍNY:  24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023

03 | CERTIFIKÁTY

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF7
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF7
 • International Standard Classification of Education – ISCED7

01 | ZKOUŠKA

SPECIFIKACE ZKOUŠKY

Písemné ověření probíhá formou písemného testu, tj. výběrem z možností odpovědí otevřených otázek ze základů andragogiky a didaktiky. Ústní ověření pak obhajobou předem připraveného vzdělávacího programu, reálnou ukázkou vlastní výuky a předvedením lektorských dovedností na konkrétní modelové situaci.

Hodnotící standard NSK: Lektor dalšího vzděláváni 

UCHAZEČ SI KE ZKOUŠCE PŘIPRAVÍ:

 • vzdělávací program v délce 4 vyučovací hodiny – název kurzu, cílová skupina, vzdělávací cíle, osnova kurzu, očekávané kompetence účastníků
 • učební plán – jednotlivá podtémata, dílčí vzdělávací cíle, minutová dotace, forma vzdělávání, didaktické pomůcky a metody, informační zdroje, materiálně-technické zázemí
 • prezentaci s ukázkou vlastní výuky – rozbor příkladu z praxe
 • ukázku interakce s účastníky kurzu – zapojení účastníku do výuky, zadání samostatné nebo skupinové práce
 • učební texty v rozsahu min. 2 normostran, pracovní listy
 • zadání zkoušky pro účastníky kurzu a způsob hodnocení
 • evaluační dotazník – hodnocení kurzu, lektora, kvality výuky, metod, pomůcek
75-001-T ZKOUŠKA
TERMÍNY 24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 7
CENA 8 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

SPECIFIKACE KURZU

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky. V rámci kurzu si přichystáte strukturu svého vzdělávacího programu, vyzkoušíte si test nanečisto a na modelových situacích si ověříte lektorské kompetence. Součástí kurzu jsou skripta, vzor vzdělávacího programu a zkušební test.

 

STRUKTURA KURZU

 • příprava na písemný test - základní terminologie andragogiky a didaktiky
 • struktura vlastního vzdělávacího programu na vzorovém formuláři
 • výukové metody lektora, analýza nejčastějších chyb lektora
 • praktické řešení a ukázky interakce s účastníky kurzu
 • ověřování lektorských kompetencí na modelových situacích
 • metody hodnocení a evaluační nástroje pro ověření kompetencí
 • příprava evaluačního dotazníku pro vzdělávací akci
 • praktické příklady z praxe
 • písemný test nanečisto
75-001-T PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY 24.3., 21.4., 23.6., 24.8.2023
DÉLKA 6 hod.on-line + 6 hod. zpracování vzdělávacího programu
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 8 000 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com