KOORDINÁTOR/
KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-006-M KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

STAŇTE SE MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÝM KOORDINÁTOREM DOBROVOLNÍKŮ

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-006-M KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-006-M

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-18099/2021 | KÓD NSK: 75-006-M

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-006-M Koordinátor dobrovolníků, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 4 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 4 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací najdete zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte návrh konkrétního projektu v oblasti managementu dobrovolnictví, který budete obhajovat u zkoušky a seznámíte se s tematickými okruhy a otázkami k ústnímu zkoušení.

 • Obhajoba práce management dorovolnictví
 • Plánování a příprava dobrovolnictví
 • Management dobrovolnictví
 • Analýza přínosu dobrovolníků
 • Koordinátor dobrovolníků
 • Právní aspekty dobrovolnictví

KÓD NSK: 75-006-M | CENA: 8 000 Kč | AUTORIZACE Č.J.: MSMT-18099/2021

TERMÍNY: 21.6.2024

 • Vytvoření návrhu projektu ke zkoušce
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Návrh dobrovolnického programu
 • Sestavení plánu vyhodnocení dobrovolnické činnosti
 • Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 8 000 Kč | 6 HOD. + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

TERMÍNY: 21.6.2024

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF4
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF4
 • International Standard Classification of Education – ISCED4

01 | ZKOUŠKA

 • Obhajoba práce management dorovolnictví
 • Plánování a příprava dobrovolnictví
 • Management dobrovolnictví
 • Analýza přínosu dobrovolníků
 • Koordinátor dobrovolníků
 • Právní aspekty dobrovolnictví
75-006-M ZKOUŠKA
TERMÍNY 21.6.2024
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 4
CENA 8 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Vytvoření návrhu projektu ke zkoušce
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Návrh dobrovolnického programu
 • Sestavení plánu vyhodnocení dobrovolnické činnosti
 • Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování
75-006-M PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY 21.6.
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování projektu
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 8 000 Kč