fbpx

KOORDINÁTOR/
KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-006-M KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

Máte zájem o náš kurz a zkoušku?

Přihlaste se na přípravný kurz a zkoušku a staňte se mezinárodně certifikovaným koordinátorem dobrovolníků.

KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-006-M KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-006-M

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOLNÍKŮ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-18099/2021 | KÓD NSK: 75-006-M

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-006-M Koordinátor dobrovolníků, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 4 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 4 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací najdete zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte návrh konkrétního projektu v oblasti managementu dobrovolnictví, který budete obhajovat u zkoušky a seznámíte se s tematickými okruhy a otázkami k ústnímu zkoušení.

01 | ZKOUŠKA

 • Obhajoba práce management dorovolnictví
 • Plánování a příprava dobrovolnictví
 • Management dobrovolnictví
 • Analýza přínosu dobrovolníků
 • Koordinátor dobrovolníků
 • Právní aspekty dobrovolnictví

KÓD NSK: 75-006-M | CENA: 6 000 Kč | AUTORIZACE Č.J.: MSMT-18099/2021

TERMÍNY: 

02 | PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Vytvoření návrhu projektu ke zkoušce
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Návrh dobrovolnického programu
 • Sestavení plánu vyhodnocení dobrovolnické činnosti
 • Individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 7 000 Kč | 6 HOD. + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU

TERMÍNY: 

03 | CERTIFIKÁTY

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF4
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF4
 • International Standard Classification of Education – ISCED4

01 | ZKOUŠKA

SPECIFIKACE ZKOUŠKY

Ke zkoušce zpracujete písemnou práci v oblasti managementu dobrovolnictví ve vybrané organizaci nebo v konkrétním projektu v rozsahu 10 stran. K obhajobě si připravíte prezentaci v rozsahu minimálně 10 slide. Podklady se předkládají 7 dní před konáním zkoušky.

Hodnotící standard NSK: Koordinátor dobrovolníků.

STRUKTURA PRÁCE K MANAGEMENTU DOBROVOLNICTVÍ:

 • monitoring organizace se zaměřením na potřeby podpory dobrovolnické práce
 • projekt zařazení dobrovolníků do organizace z hlediska vedení organizace, profesionálních zaměstnanců, klientů organizace, možných zdrojů dobrovolníků, jejich potřebných vlastností a přípravy
 • ročního harmonogram práce s dobrovolníky z hlediska cyklů činnosti organizace i dobrovolníků
 • vlastní práce s dobrovolníky – koordinátor dobrovolníků, jeho role, výcvik a supervize, výběr a výcvik dobrovolníků, plán přípravy vzdělávání dobrovolníků
 • organizační a právní aspekty dobrovolnictví – dokumentace dobrovolnictví v organizaci, pojištění dobrovolníků, dohody a další dokumenty

STRUKTURA ZKOUŠKY:

 • analýza přínosu zapojení dobrovolníků
 • tvorba struktury činností dobrovolníků v organizaci, určování jejich pravomocí a odpovědnosti za příslušné oblasti
 • plánování a připrava dobrovolnictví v organizaci
 • aplikace managementu dobrovolnictví
 • evaluace dobrovolnictví v organizaci
 • zajišťování vícezdrojového financování organizace/projektu
 • zajišťování marketingu a vztahů s veřejností
 • individuální řízení dobrovolníků, jejich motivace, rozvoj a oceňování
 • dodržování bezpečnosti a hygieny práce pro potřeby koordinátora dobrovolníků
 • orientace v organizačních, administrativních a právních aspektech dobrovolnictví
75-006-M ZKOUŠKA
TERMÍNY
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 4
CENA 6 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

SPECIFIKACE KURZU

Připravíme Vás na úspěšné vykonání zkoušky. V rámci kurzu si připravíte návrh projektu v oblasti managementu dobrovolnictví, na kterém budou u zkoušky ověřovány kompetence v souladu s hodnotícím standardem NSK.

Hodnotící standard NSK: Koordinátor dobrovolníků.

STRUKTURA PROJEKTU:

 • monitoring organizace se zaměřením na potřeby podpory dobrovolnické práce
 • zhodnocení dosavadní dobrovolné činnosti
 • mapování motivace organizace k přijetí dobrovolníků
 • vyhodnocení rizik činností dobrovolníků
 • zařazení dobrovolníků do organizace
 • příprava dobrovolníků
 • harmonogram práce s dobrovolníky
 • koordinátor dobrovolníků, jeho role
 • výběr a vzdělávání dobrovolníků
 • dokumentace dobrovolnictví v organizaci
MÉNĚ
75-006-M PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování projektu
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 7 000 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com