ZDRAVOTNÍ STAV DÍTĚTE, ZDRAVOTNÍ ÚKONY VE ŠKOLÁCH

Aktuální pravidla pro zdravotní úkony ve školách

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Řada dětí potřebuje přímo ve škole podat lék, píchnout inzulín nebo zajistit dohled při medikaci či při jiném úkonu. Podle novely zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, je možné, aby zdravotní úkony byly dětem a žákům poskytovány přímo ve škole. Kdo a jak má zdravotní úkony ve škole poskytovat? Kdo za to ponese zodpovědnost? Jaké povinnosti a práva má zákonný zástupce dítěte, rodič a jaké škola? Není totiž jasné, kdo a jak má zdravotní službu ve škole zajišťovat a co všechno patří mezi zdravotní služby. Není ani jasné, kdo má nést za její poskytování odpovědnost a co je v kompetenci ředitele školy. 

Doslova veřejným tajemstvím je pak situace ve školách zřízených podle ustanovení § 16 odst. 9 školského zákona, kde se realizují takřka na denním pořádku úkony, které mohou relevantně aplikovat pouze zdravotničtí pracovníci. 

Další z důležitých otázek, kterými se musí školy zabývat, je zdravotní stav dětí. První otázka se objevuje hned při vstupu dítěte do vzdělávacího systému – může škola plošně vyžadovat potvrzení od lékaře o zdravotním stavu dítěte? Jak může škola reagovat v případě, že se objeví u dítěte závažné onemocnění v průběhu vzdělávání? Kde končí odpovědnost pedagogů? Jaké zdravotní úkony mohou být ve škole poskytovány bez souhlasu rodičů? Mohou školy provádět orientační vyšetření na návykové látky?

Na webináři se seznámíte s povinnostmi vyplývajícími z právních předpisů a pomůžeme Vám zorientovat se v limitech povinností a možnostech při péči o zdravotní stav dítěte. 

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE