ŘÍDÍM MATEŘSKOU ŠKOLU - SPECIÁL PRO ZAČÍNAJÍCÍ ŘEDITELKY A JEJICH ZÁSTUPKYNĚ

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Jak zvládnout roli začínající ředitelky MŠCo všechno zahrnuje funkce ředitelky? Jak se správně zorientovat v požadavcích na tuto funkci? Jak vytvořit fungující pedagogický tým a nastavit efektivní pravidla? Pokud patříte mezi začínající vedoucí pracovníky v zařízení předškolní výchovy a vzdělávání, pak je webinář určen právě Vám! Získáte informace o požadavcích na pozici ředitele nejen v oblasti legislativy a práva, ale také v rovině tzv. profesních kompetencí. Co neopomenout  a čím se nenechat zaskočit? Jaká jsou kompetence ředitele, jaké povinnosti a práva v oblasti řízení a ekonomické agendy? A jak se neztratit v oblasti dokumentace?

Cílem tohoto webináře je pomoci začínajícím ředitelkám, ředitelům a zástupkyním orientovat se v požadavcích na jejich funkci, podělit se o zkušenosti z dlouholeté praxe ředitelky mateřské školy a doporučit vhodné postupy a možné způsoby práce tak, abyste dobře zvládly svoji novou roli a vyhnuly se zbytečným chybám a omylům.

TÉMATA:

 • Co všechno obsahuje funkce ředitelky mateřské školy 
 • Jednotlivé profesní role ředitelky – manažerka, učitelka, kolegyně, personalistka, rozpočtářka, bezpečák, fakturantka, mluvčí organizace…
 • Kompetence ředitelky MŠ v otázkách ekonomické agendy
 • Kompetence ředitelky MŠ v rovině řízení a strategického plánování
 • Obsah práce a odpovědnost ředitelky mateřské školy a ze kterých dokumentů vyplývá
 • Vytváření vlastní vize – příprava změn, realizace změn, SWOT analýza
 • Základní informace k inspekční činnosti ve školách s důrazem na přehled dokumentace
 • Přehled klíčových dokumentů MŠ
 • Kontrolní činnost ředitelky 

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE