Učit se učit S OHLEDEM NA FUNGOVÁNÍ MOZKU

Mgr. Petra Dočkalová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Účastníci získají nový vhled do procesu učení s ohledem na fungování mozku tak, aby si uvědomili, co ovlivňuje a podporuje proces učení, a naopak co proces učení brzdí. Role učitele se mění. Učitel již není pouze ten, kdo přináší informace, stává se z něj průvodce, zprostředkovatel vědomostí a zkušeností. Žijeme v době kognitivní – rozumové a potřebujeme reagovat na okolní svět, již nemůžeme dnešní žáky připravovat na svět náš. Informace se dají snadno najít, ale jak s informacemi efektivně pracovat, jak vést žáky k zodpovědnosti a samostatnosti a jakým účinným způsobem předávat znalosti a zkušenosti?

Účastníci získají:
  • konkrétní kroky, které vedou k podpoře učebního procesu
  • vyzkouší si, jaké strategie v učení fungují, a jak je důležité vědomě pracovat s potenciálem každého žáka
  • osvojí si způsoby jak vytvářet, udržet a podporovat dobré a zdravé vztahy, chuť dětí učit se, učit se s důvěrou, jak pracovat s chybou a používat moderní způsoby učení
  • nejde přesně říct, jaké jsou pro konkrétního žáka nejlepší učební podmínky, jde ale vhodným a promyšleným způsobem přivést žáka k tomu, že si uvědomí důležité kroky v procesu učení – jak se má učit, co mu nejvíce vyhovuje, jak uspořádávat informace a jak s nimi pracovat v souvislosti s cílem učení.

Místo toho, abychom žáka pouze zahrnuli knihami, vzorci a zkouškami, měli bychom se postupně zaměřovat zejména na to, jak se efektivně učit. Je potřeba pochopit, jak fungují oči při čtení, jak si pamatujeme, na základě čeho si vybavujeme, jak myslíme, jak si můžeme efektivně organizovat poznámky a jak řešit problémy. 

Zaměříme se na roli učitele v 21. století. V rámci společného učení budeme sdílet, zprostředkovávat zkušenosti s učením a klást otázky. Staneme se tvůrci svého učení. Budete potřebovat akorát tužku, papír a mozek :-). 
 

Lektorka: Mgr. Petra Dočkalová

  • Ve světě učení a vzdělávání se pohybuje již 25 let, zaměřuje se na učení s ohledem na fungování mozku, učení spojené s myšlením, učení, jako oboustranně obohacující proces, učení aktivní, vědomé.
  • Lektorka Zprostředkovaného učení, FIE v praxi a Feuersteinovy metody instrumentálního obohacení v praxi
  • Lektoruje vzdělávací programy v mateřských, základních, středních i vyšších odborných školách, výchovných ústavech, stále aktivně učí. Spolupracuje s dětmi, dospělými, rodinami, školami.
  • Pracuje s dětmi s autismem, ADHD, ADD a dětmi, které mají problémy s učením, komunikací, ale i s chováním. 
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE