TŘÍDNÍ KNIHY V mš - METODIKA ZÁPISŮ, AGENDA A PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Zápisy v třídních knihách jsou často doslova noční můrou učitelek a učitelů mateřských škol. Jak se vyhnout neprůkaznému vedení třídních knih? Jak metodicky správně nastavit koncept zápisů a proč je třídní kniha tak zásadní? Na co se zaměřuje ČŠI při inspekční činnosti? Těmto a dalším tématům se budeme věnovat na prakticky zaměřeném webináři.

Přestože RVP pro předškolní vzdělávání ani žádná právní úprava nedefinuje zcela konkrétní požadavek na vedení zápisů v třídních knihách MŠ, jde o zcela zásadní dokument, který musí prokazatelně dokládat průběh výchovné a vzdělávací činnosti v průběhu dopoledne i odpoledne. Třídní knihu nelze považovat za formalitu, ale za důležitý dokument dokládající kvalitu výchovně-vzdělávacího procesu, který podléhá kontrole ČŠI.

TÉMATA:

  • Třídní kniha a požadavky vyplývající z legislativního rámce
  • Zpracování obsahové části
  • Metodika zápisu v třídních knihách
  • Nejčastější nedostatky v třídních knihách mateřských škol

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
  • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
  • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
  • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE