SPORY ŠKOLY A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ POHLEDEM PRÁVA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Vztahy mezi školou a zákonnými zástupci se řídí právními předpisy, judikaturou soudů a jsou ovlivněny osobnostmi účastněných osob – žáků, pedagogů, zákonných zástupců. Vztah mezi školou a zákonnými zástupci není v praxi vůbec jednoduchý a často dochází ke sporům. Ředitel školy a jednotliví pedagogové se tak ocitají v nezáviděníhodné pozici, kdy zákonný zástupce požaduje, aby mu škola vyšla vstříc. Pak je pro ředitele a další pedagogické pracovníky nezbytné se v argumentaci a svém postoji umět opírat o příslušná ustanovení právních předpisů a platnou judikaturu.

Rodiče, kteří prochází rozvodem, nebo jsou již rozvedeni, často řeší mezi sebou spory, jejichž předmětem je výchova dítěte nebo dítě samotné. Tyto spory se pak přenáší na půdu školy, kterou dítě navštěvuje. Ke sporům však dochází i v situaci, kdy jsou zákonní zástupci zajedno a vystupují proti škole společně. I v takovém případě musí ředitel školy postupovat v souladu s právem, a to tak aby nedocházelo k překračování ani kompetencí školy ani zákonných zástupců a nebyl ohrožen zájem žáka.

Ředitel se pak musí zorientovat nejen v právních předpisech, ale také v soudních rozhodnutích, aby zvolil optimální cestu, která bude v souladu s právem, zároveň konflikt nevyhrotí  a nebude ohrožen tzv. zájem dítěte.

Lektorka: JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE