ŽÁCI S PSYCHICKÝMI Problémy VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Mgr. Tereza Podávková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

V současné době mezi žáky přibývá těch, kteří mají nejrůznější psychické problémy. Máme ve školách mnoho žáků s psychiatrickými diagnózami, některé děti prošly léčebnami, některé mají individuální vzdělávací plány a jsou pod medikací. Jak podpořit pedagogické pracovníky, kteří s těmito dětmi pracují? Vzhledem k tomu, že děti tráví velkou část svého času ve školních zařízeních, učitelé jsou často prvními, kteří mohou detekovat symptomy a nasměřovat je k další péči.

Představíme si jednotlivé možnosti psychologické podpory těchto dětí, ukážeme si, jaké konkrétní kroky lze podniknout při podezření na dané potíže, jak pracovat se žákem, který má určité psychické problémy a jak pracovat s třídním kolektivem, ve kterém je jeden nebo více žáků s psychiatrickou diagnózou.

Webinář reaguje na konkrétní poznatky z pedagogické praxe. Otevřeme témata života s psychickými problémy ve školním prostředí. Účastníci získají vodítka, které mohou být nápomocná při podezření na psychické obtíže dětí (ADHD, autismus,  deprese, hraniční poruchy osobnosti, závislosti, sebepoškozování aj.) a dostanou návod na možné způsoby práce se žáky s psychiatrickou diagnózou.

TÉMATA

 • Psychické potíže u dítěte
 • Možnosti psychologické péče pro děti
 • Emoční poruchy a poruchy chování v dětství a dospívání 
 • Úzkost, fobie a depresivní stravy
 • Somatické stesky, poruchy spánku
 • Specifické poruchy učení
 • Syndrom hyperaktivity (ADHD, ADD)
 • Mentální retardace a poruchy autistického spektra
 • Disharmonický vývoj
 • Poruchy příjmu potravy
 • Zneužívání návykových látek
 • Sebepoškozování
 • Psychosexuální vývoj a jeho poruchy
 • Dítě ohrožené prostředím

Lektorka: Mgr. Tereza Podávková

  • Psycholožka Krajské nemocnice Liberec, a.s., Centrum psychiatrie, psychoterapeutické oddělení, ambulantní a konziliární péče
  • Vedoucí Denního stacionáře pro adolescenty Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze
  • Psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny – psychologická diagnostika dětí a dospívajících a konzultační činnost
  • Psycholožka v programu následné péče pro podporu abstinence od návykových látek
  • Spoluatorka publikace Surf Therapy – Qualitative Analysis: Organization and Structure of Surf Programs and Requirements, Demands and Expetations of Personal Staff.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE