WELLBEING A PSYCHOHYGIENA PRO UČITELE

Mgr. Petra Všetečková, ACC a Ing. Martina Novotná, ACC

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Učitelé hraji v životech dětí důležitou roli. Jsou pro ně přirozenými vzory v různých oblastech života. Zajištění vlastní pohody a spokojenosti je klíčové pro dlouhodobou udržitelnost a kvalitu pedagogické práce. Pedagogické povolání sebou nese řadu nároků na emocionální, fyzickou a intelektuální energii. Péče o svou vlastní duševní hygienu je proto klíčová pro prevenci vyčerpání, stresu a vyhoření. Zavedení pozitivních návyků a koučovacího přístupu do výuky může žákům i učitelům přinést více vzájemného porozumění, což přispívá k celkové dobré atmosféře ve škole.

Součástí wellbeingu je naše schopnost poznat sebe sama, znát své silné stránky, dary a talenty. Pokud učitel při práci se žáky umí svých talentů využívat, může dosahovat větších úspěchů ve své práci i větší osobní spokojenosti. Pokud zároveň pečuje o svůj vlastní wellbeing, ukazuje dětem význam péče o sebe sama a důležitost životní rovnováhy. Tím se přirozeně stává pro žáky inspirací, snáze je motivuje a pomáhá jim k vytváření zdravých životních návyků. 

Webinář se zaměřuje na posílení spokojenosti a energetické rovnováhy učitelů a žáků. Poskytne učitelům a ředitelům škol praktické nástroje a strategie pro jejich každodenní pedagogickou práci. Díky zavedení pozitivních návyků a koučovacího přístupu do výuky se žáci cítí být více podporováni a motivováni.

Lektorka: Mgr. Petra Všetečková, ACC

  • Profesionální lektorka a koučka s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF) a absolventka výcviku Positive intelligence CCE ICF (Continuing Coach Education, Mezinárodní federace koučů), profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach) 
  • 20 let praxe v oblasti vzdělávání a poradenství, školení zaměřená na vzdělávání dospělých v oblasti soft skills, komunikačních, prezentačních dovedností
  • Absolventka Univerzity Palackého Olomouc, obor pedagogika, sociální práce
  • Zakladatelka platformy Kouči do škol – koučink a lektoring studentů a pedagogů působících na základních, středních i vysokých školách
  • https://www.petravseteckova.cz/

Lektorka: Ing. Martina Novotná, ACC

 • Profesionální lektorka a koučka s certifikací Mezinárodní federace koučů (ICF) a absolventka výcviku Positive intelligence, profesionální kouč ACC (Associate Certified Coach)
 • President Elect of International Coaching Federation in Czech Republic
 • 15 let praxe v oblasti vzdělávání v roli poradce, lektorky a profesionální koučky, specializuje se na wellbeing, psychohygienu a týmový koučink
 • Zakladatelka platformy Kouči do škol – koučink a lektoring studentů a pedagogů působících na základních, středních i vysokých školách
 • https://www.koucidoskol.cz/
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE