PROBLÉMOVÉ DÍTĚ A TENKÝ LED SPRÁVNÉ DIAGNOSTIKY, KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE RODINY A ŠKOLY

Speciál pro pedagogy MŠ a přípravných tříd ZŠ

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Problémové chování dětí je součástí pedagogické praxe. Může mít různé podoby i intenzitu, důležité je zamýšlet se nad možnostmi řešení a propojit spolupráci rodiny a školy při eliminaci problémového chování. Pouze důsledně promyšlené a propojené metody práce a výchovné metody mohou dítěti pomoci, někdy stačí málo….

Zveme vás na prakticky a komplexně pojatý webinář věnovaný problematice problémového chování dětí a metodám práce s dětmi z málo podnětného prostředí a nejen to…

Témata, kterými se budeme zabývat:
 • Specifikum práce s dětmi z málo podnětného prostředí
 • Povaha problémového chování u dětí předškolního věku
 • Obecné příčiny problémového chování u dětí
 • Časté chyby pedagogů a rodičů
 • Kázeň, tresty, motivace
 • Typologie záchvatů vzteku u dětí předškolního věku a možná výchovná opatření
 • Specifika komunikace s rodičem dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Metodika práce s dítětem s problémovým chováním

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE