PRACOVNÍ DOBA VE ŠKOLSTVÍ, EVIDENCE PRACOVNÍ DOBY

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

V praxi se často objevují spory o tom, jak je rozvrhována přímá a nepřímá pedagogická činnost, kde může zaměstnanec tyto činnosti vykonávat a kdo a za jakých okolností o tom rozhoduje. Nejasnosti se také objevují ohledně počítání tzv. přespočetných hodin a jejich rozdílu od přesčasových hodinTypickou oblastí zvláštností a výjimek je rozvrhování pracovní doby pedagogů mj. s ohledem na období školního roku, rozvrhy hodin i různé školní a mimoškolní akce

Ve školství je nutné rozlišovat rozvržení pracovní doby pedagogických a nepedagogických pracovníků a na obě skupiny správně aplikovat právní předpisy. Zatímco pracovní doba nepedagogických pracovníků je upravena pouze zákoníkem práce, u pedagogů je situace komplikována zákonem o pedagogických pracovnících. Do již tak složité oblasti pak vstupuje nutnost rozlišovat přímou a nepřímou pedagogickou činnost a způsob jejich rozvrhování, nutnost rozlišovat přesčasovou práci a přespočetné hodiny apod.

Z hlediska dodržení všech pravidel pro limity týkající se pracovní doby, jsou velmi specifické mimoškolní výjezdy (výlety, školy v přírodě, lyžařské kurzy aj.), kdy školy prakticky nejsou schopny zajistit dostatečný počet pedagogů tak, aby mohly být dodržovány přestávky v práci.

Ukážeme si tyto odlišnosti na celé řadě příkladů a názorně projdeme praktické možnosti rozvrhování a evidence pracovní doby u pedagogických i nepedagogických pracovníků. Upozorníme na obvyklé chyby, které nacházejí kontroly inspektorátů práce, a budeme se věnovat vašim dotazům.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE