PRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI ŘEDITELŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Cílem webináře je seznámit ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení se specifiky aktuální právní úpravy pracovního práva se zaměřením na oblast školství a s důrazem na nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. V rámci webináře budou představeny zásadní změny, které chystá novela zákoníku práce s postupnou účinností nejpozději k 1.1.2024.
OBSAH WEBINÁŘE:

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuálně platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických pracovněprávních situací, které opakovaně vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace.

Výrazné změny a zpřísnění chystá novela v úpravě dohod DPP/DPČ (odměňování, nemocenská, výpočet dovolené aj.), rozšiřuje informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru, přináší změny v oblasti práce na dálku, rodičovské dovolené a při zaměstnávání matek malých dětí. Novela také stanovuje nová pravidla v elektronickém doručování důležitých pracovních písemností a umožňuje za určitých podmínek nahradit papírové smlouvy elektronickými /elektronické uzavírání pracovních smluv emailem bez zaručeného elektronického podpisu či datové schránky/ a jiné.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE