POLICIE VE ŠKOLE

Jak správně postupovat při šetření protiprávní činnosti dětí a mladistvých

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

 

Vzhledem k nedostatečné právní úpravě spolupráce školy a školských zařízení s policií často dochází k pochybnostem o zvoleném postupu. Ujasníme si, jaká jsou pravidla pro vstup Policie ČR do školy, jak probíhají související úkony, jaké jsou pravomoci a povinnosti obou stran, jak a kdy je nutno informovat zákonného zástupce, kdy mají vyšetřovaní právo na obhájce, a kdy se aplikuje právo mlčenlivostiDozvíte se, jak s policií spolupracovat v případě nevyzvednutí dítěte z MŠ/družiny nebo při podezření z užití návykové látky. Obdržíte konkrétní návod, jak postupovat při podání oznámení Policii ČR a v dalších případech.

 

Spoluprací mezi školami a školskými zařízeními s Policií ČR se podrobněji nezabývá žádný zákon a z toho mohou vyplývat různé nejasnosti a pochybnosti zejména o pravomocích vedení školy ve vztahu k policii. Jak by měla spolupráce škol s policií probíhat, neřeší ani žádné ministerské vyhlášky nebo pokyny ministerstev. Existují pouze stará stanoviska MŠMT, která již nejsou relevantní a aktuální pokyn policejního prezidenta, který však pro školy není závazný.

V rámci webináře se budeme zabývat právním rámcem spolupráce mezi Policií ČR a školou, navázáním spolupráce, vstupem policie do školy, možnostmi odmítnutí pomoci policii a zcela novým právem žáka při podání vysvětlení. Dobře informované vedení školy může využít své pravomoci ve styku s Policií ČR a dále zásadním způsobem ochránit práva žáků a jejich zákonných zástupců v souladu s právem.

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE