JAK NA OVĚŘOVÁNÍ INFORMACÍ - PRAKTICKÉ TIPY PRO UČITELE

Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

O WEBINÁŘI

Náš přední IT specialista Mgr. Václav Maněna, Ph.D. ukáže užitečné nástroje a metody pro ověřování informací, které jsou vhodné pro učitele i pro žáky. Tyto nástroje jsou nezbytné nejen pro ověřování hodnověrnosti informací a materiálů vyhledávaných pro potřebu výuky a předávání znalostí, ale především pro rozvíjení dovedností fact-checkingu u žáků, aby se naučili efektivně ověřovat informace a používat kritické myšlení.

Žijeme ve světě, který je doslova přesycen informacemi všeho druhu. V tak velkém množství informací je velmi obtížné (a také únavné a časově náročné) se zorientovat, zejména pak rozpoznat, která informace je pravdivá a která pravdivá není. A právě proto je nutné naučit se na informace na internetu přiměřeně reagovat, naučit se je kriticky zhodnotit a dle možností provádět tzv. fact-checking. 

Prozkoumáme různé formy manipulace a dezinformace, včetně falešných zpráv a výmyslů, které mohou ovlivnit vaše žáky i vaši vlastní práci. Naučíme vás, jak se proti těmto trikům bránit a jak rozpoznat falešné a neověřené informace. Přiblížíme vám jednoduché, ale účinné postupy, jak využívat online nástroje a aplikace pro ověřování informací, které vám pomohou jak ve výuce, tak chránit sebe i vaše žáky na internetu. Přidáme praktické tipy k zabezpečení online účtů a sociálních sítí. 

 Lektor: Mgr. Václav Maněna, Ph.D.

manena1
  • Lektor, IT specialista, učitel, zaměřuje se na využívání AI a moderních technologií  ve výuce, e-learning, online vzdělávání a kybernetickou bezpečnost
  • Působil jako odborný asistent na Katedře informatiky PřF UHK, Katedře technických předmětů PdF UHK a Katedře aplikované kybernetiky UHK 
  • Autor webu o využívání digitálních technologií pro výuku: https://manena.info, videokanálu na youtube https://www.youtube.com/c/videovyuka a dalších projektů
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE