NEJČASTĚJŠÍ CHYBY PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PERSONALISTICE ŠKOL

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Zveme Vás na speciální webinář zaměřený na nejčastější chyby a omyly škol při zpracování osobních údajů v personální agendě s paní JUDr. et Mgr. Eva Janečkovou, oceněnou jako Nejlepší Pověřenec roku 2022 pro Veřejnou správu a samosprávu. Přestože je zpracování osobních údajů známou oblastí a pravidla stanovená GDPR školy mají náležitě zavedená, v praxi dochází k jejich nesprávné aplikaci, zejména v případech, kdy do hry vstupují ještě jiné právní předpisy. 

Praxe ukazuje, že v případě zpracování osobních údajů v personální agendě stále dochází k chybám, a to už od počátku, tedy od sepsání nabídky zaměstnání, přes průběh pracovněprávního vztahu, zejména v podobě zpracování údajů v nadbytečném rozsahu, pořizování kopií dokumentů, vyžadování nadbytečných souhlasů apod., až po uchování údajů po skončení pracovního poměru a poskytování referencí dalšímu zaměstnavateli.

Webinář zpřehlední pravidla zpracování osobních údajů v personalistice škol tak, abyste mohli zrevidovat a odstranit zastaralá řešení. Získáte praktické tipy a doporučení týkající se celého životního cyklu údajů v personalistice, od výběrového řízení, přijímání zaměstnanců, přes životopisy neúspěšných uchazečů, využití fotografií nebo video/audio záznamů, možností monitoringu zaměstnanců, předávání osobních údajů jiným správcům či zpracovatelům apod. 

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejnou správu a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE