MOTIVACE VERSUS STIMULACE DÍTĚTE A DŮLEŽITOST PŘIPRAVENOSTI PROSTŘEDÍ

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Děti mají již od narození přirozený dar – motivaci k učení a poznávání. Takřka neustále se učí, rozvíjí své dovednosti a vědomosti. Chtít poznávat je jejich přirozená potřeba. Když se podíváme na vývoj, jasně u malých dětí vidíme, že k tomu, aby se učily, něco dělaly, nepotřebují pokyn od dospělého člověka. Motivace je tedy něco vrozeného, máme ji všichni, a mají ji i demotivované děti. Jako učitelé i rodiče bychom si měli klást otázku jak pomoci dítěti v tom, aby se jeho přirozená vnitřní motivace neztrácela.

V rámci didaktického konceptu přípravy na učitelské profese se zaměřujeme na motivaci dětí, což je klíčový prvek v pedagogické práci. Avšak často se setkáváme s pojmem stimulace dítěte, který je odlišný od skutečné motivace. V čem je tedy rozdíl? Proč má motivace v pedagogické práci učitele tak zásadní hodnotu? A proč děti „jen stimulovat“ prostě nestačí? 

Zveme Vás na webinář, který zcela změní Váš dosavadní pohled na přípravu vzdělávací činnosti v mateřské škole. S ukázkami pomůcek, které mohou pomoci k posílení koncentrace pozornosti, zlepšování motoriky dětí a rozvíjení jejich motivace k učení.

Témata, kterými se budeme zabývat:
 • Motivace dítěte a její aspekty
 • Stimulace dítěte a rizika dosavadních přístupů k pedagogické činnosti v mateřské škole
 • Připravenost prostředí a klima třídy jako klíč k úspěchu
 • Co bychom měli vědět o „uchovávání informací“
 • Dítě v 21.století – výzva učitele
 • Rodiče a jejich vliv na motivaci dítěte

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE