ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA - NOVINKY PRO ŠKOLY

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Zveme vás na speciálně sestavený webinář, na kterém budou představeny všechny důležité legislativní změny a jejich praktické dopady pro školy. Zároveň budou zodpovězeny vaše konkrétní dotazy. Seznámíme vás s legislativními změnami, které přinesla novela školského zákona, novela zákona o pedagogických pracovnících a další související předpisy. Škol a školských zařízení se také velmi významně dotkla novela zákoníku práce, která přinesla školám celou řadu nových povinností. Na školy se také vztahuje nový zákon o ochraně oznamovatelů.

Letošní rok je ovlivněný několika novelami důležitých školských a jiných předpisů, které přináší školám řadu zásadních změn a nových povinností. Jednou z nich je rozsáhlá novela zákona o pedagogických pracovnících, na kterou navazují další novelizace vyhlášek a nařízení, které  bude nutné uvést do školní praxe.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE