fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA V PRAXI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Změny, které chystá novela školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a novela zákoníku práce

Cílem webináře je seznámit ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení s legislativními změnami, které připravuje novela školského zákona a novela zákona o pedagogických pracovnících, s předpokládanou účinností od 1.9.2023. 

Škol a školských zařízení se také dotkne novela zákoníku práce, která je velmi rozsáhlá a přinese školám celou řadu nových povinností, a to zejména v oblasti dohod DPČ/DPP, informování zaměstnanců, práce na dálku, rodičovské dovolené a zaměstnávání matek malých dětí. Stanovuje nová pravidla v elektronickém doručování důležitých pracovních písemností a za určitých podmínek umožňuje nahradit papírové smlouvy elektronickými aj., předpokládaná účinnost od 1.7.2023. 

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA V PRAXI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Akreditace Č.j.: 27583/2022-3-833

Obsah vzdělávacího programu vychází z platných právních předpisů a chystaných novel, a to s ohledem na zákon č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, včetně prováděcích právních předpisů.

OBSAH

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY

 • Přehled všech důležitých legislativních změn
 • Praktické dopady pro ředitele ZŠ a SŠ
 • Nové pracovní pozice ve škole a jejich financování /asistent pedagoga, školní logoped/
 • Změny v oblasti kvalifikace učitelů, úvazků, platů, forem zaměstnávání
 • Změny týkající se přijímacího řízení
 • Uznání odborné kvalifikace učitele 2. stupně ZŠ a SŠ
 • Legislativní ukotvení uvádějícího a provázejícího učitele
 • Nové podmínky při zaměstnávání na DPP a DPČ /odměňování, nemocenská, výpočet dovolené aj./
 • Razantní změny v čerpání dovolené
 • Nová pravidla pro rozvrhování pracovní doby
 • Novinky v doručování písemností /nová pravidla pro elektronické podepisování a zjednodušené doručování/
 • Elektronické uzavírání pracovních smluv /emailem bez zaručeného elektronického podpisu či datové schránky/
 • Rozšiření informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru
 • Změny v oblasti práce na dálku, rodičovské dovolené a při zaměstnávání matek malých dětí
 • Účinnost jednotlivých novel
 • Přehled dalších legislativních změn a prováděcích předpisů /vyhlášek/

LEKTORKA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Právnička se specializací na právní problematiku škol a školských zařízení, pracovní právo, právní odpovědnost a ochranu osobních údajů.

 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na ochranu osobních údajů, školské a pracovní právo, působila jako odborná redaktorka právnického nakladatelství
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
 • Garant pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Vystudovala Právnickou fakultu Západočeské university a Filozofickou fakultu UK v Praze
Termín23.5.2023
Délka kurzu8:30 – 12:00 hod.
LektorkaJUDr. et Mgr. Eva Janečková
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT-27583/2022-3-833
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com