KYBERNETICKÁ RIZIKA V PRAXI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KYBERŠIKANA A KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST ŠKOL

Ing. Milan HAUSNER

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:
Kybernetická rizika se stala nedílnou součástí běžné školní praxe, ať již jde o kyberšikanu či úniky dat různého rozsahu. Nedostatečná ochrana, prozrazení a zneužití osobních údajů ve školách může vést k prolomení zabezpečení školních informačních systémů a ke kyberútoku ohrožující celou školu a její síť. S nárůstem využívání online prostředí ve školách a v běžném životě, jsme svědky masivního nárůstu řady vážných problémů, včetně kyberšikany a rizik souvisejících s ochranou soukromí, únikem dat, zneužitím, které mohou vést až k poškození dobrého jména školy.
Webinář je zaměřený na problematiku kybernetické bezpečnosti a vytváření bezpečného online prostředí ve školách a školských zařízeních. Nabízí komplexní pohled od legislativního zakotvení, přes nastavení bezpečných vnitřních informačních systémů škol, včetně bezpečného uchování informací a dat, ochrany digitální identity, až k otázkám kyberšikany, bezpečného užívání sociálních sítí a zneužití digitální nástrojů ve školní praxi.

Účastníci se dozví, jak postupovat v následujících případech:

 • Natáčí žáci učitele v hodinách a nahrávky zveřejňují na sociálních sítích?  Jak se chránit?
 • Měla by škola řešit kyberšikanu, ke které dochází i mimo školu?
 • Jak nastavit školní řád vzhledem ke kyberšikaně a zneužití digitálních nástrojů?
 • Došlo ke zneužití digitálních technologií ze strany zaměstnanců/žáků/třetích osob?
 • Jak správně nastavit vnitřní systém školy?
 • a další…

Cílem webináře je zvýšit povědomí pedagogických pracovníků v oblasti bezpečného užívání digitálních technologií ve školách, seznámit je s právy a povinnostmi, s preventivními doporučeními ve vztahu k možným kybernetickým útokům a rizikům, s postupy při zneužití digitálních technologií ze strany zaměstnance, žáka nebo třetích osob, s odpovědností školy při kyberšikaně a doporučit metodické postupy pro správné a bezpečné nastavení ochrany celého výukového procesu.

Lektor: Ing. Milan HAUSNER

hausner
 • Publicista, lektor, specialista pro využívání digitálních technologií ve školách, autor celé řady článků a publikací o informačních technologiích a kybernetické bezpečnosti.
 • Ambasador evropského projektu e-safety label
 • Vedoucí tvůrčího týmu státní informační politiky, člen skupiny pro strategii digitálního vzdělávání
 • Ředitel odboru MŠMT, SPVZ Státní informační politika ve vzdělávání
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro MČ, příspěvkové organizace a školy
 • Vedoucí oddělení školství, expert strategického vzdělávání MAP rozvoje vzdělávání MČ Praha 3
 • Dlouholetý ředitel školy se zaměřením na jazyky a ICT
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE