VZDĚLÁVACÍ KURZY
pro školní rok 2023/2024

Prezenční listina
21.5. 14:30-17:30 Umělá inteligence ve školách Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
27.5. 14:30-16:45 Školní řády MŠ - aktualizace a nejčastější nedostatky Mgr. Lenka Polášková
29.5. 13:00-15:30 Vymáhání dlužného školného a stravného JUDr. et Mgr. Eva Janečková
3.6. 13:00-16:30 Umělá inteligence ve školách Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
5.6. 13:00-16:30 Umělá inteligence a praktické aplikace pro učitele Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
6.6. 13:00-15:30 Spolupráce školy, rodičů a OSPOD JUDr. et Mgr. Eva Janečková
10.6. 14:30-16:45 Prázdninový provoz v mateřských školách Mgr. Lenka Polášková
12.6. 13:00-16:30 Canva a ChatGPT - novinky a užitečné nástroje pro učitele​ Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
12.6. 13:00-15:30 Vznik a zánik funkce, sebezaměstnávání ředitelů škol JUDr. et Mgr. Eva Janečková
17.6. 14:30-16:45 Práva a povinnosti ředitelek MŠ od A do Z Mgr. Lenka Polášková
14.8. 10:00-12:00 Letní škola koučování 2024 14.8.-16.8.2024
19.8. 10:00-14:00 Letní škola digitálních kompetencí 2024 19.8.-21.8.2024
26.8. 14:30-16:45 Příprava na inspekční činnost ve školách ve školním roce 2024/2025 Mgr. Lenka Polášková
11.9. 8:30-11:30 Příprava školního roku dle kritérií ČŠI Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
17.9. 14:30-16:45 Řídím mateřskou školu - speciál pro začínající ředitelky a ZŘŠ Mgr. Lenka Polášková
19.9. 14:00-16:30 Finanční řízení školy aktuálně - pro školní rok 2024/2025 Ing. Petra Schwarzová
23.9. 8:30-11:00 Školská legislativa - novinky pro školy​​ JUDr. et Mgr. Eva Janečková
26.9. 8:30-11:00 Pracovní doba ve školství, evidence pracovní doby JUDr. et Mgr. Eva Janečková
30.9. 14:00-16:45 Motivace versus stimulace dítěte a důležitost připravenosti prostředí Mgr. Lenka Polášková
2.10. 8:30-11:00 Odměňování zaměstnanců ve školách a školských zařízeních JUDr. et Mgr. Eva Janečková
2.10. 13:00-16:00 Začínající ředitel​ Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
7.10. 14:30-16:45 Hospitační činnost ředitelky MŠ a hodnocení pedagogického týmu Mgr. Lenka Polášková
9.10. 8:30 -11:30 Efektivní hospitace a hodnocení pedagogických pracovníků Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
9.10. 14:00-16:30 FKSP - jeho tvorba a správné hospodaření 2024/25 Ing. Petra Schwarzová
14.10. 13:00-15:30 Úplata vzdělávání v mateřských školách JUDr. et Mgr. Eva Janečková
15.10. 13:00-16:30 Canva a umělá inteligence - novinky a užitečné nástroje pro učitele​ Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
22.10. 8:30-13:00 Kreativní techniky ve výuce Mgr. Martina Hrkalová
23.10. 13:00-16:30 Umělá inteligence a praktické aplikace pro učitele Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
24.10. 8:30-13:00 Spisová služba a archivace dokumentů ve školách v kontextu legislativních změn - povinný přechod škol na elektronickou spisovou službu RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
29.10. 14:30-16:45 Speciální webinář k tvorbě a aktualizaci ŠVP mateřských škol Mgr. Lenka Polášková
31.10. 13:00-16:00 Jak účinně omezit právní rizika v praxi ředitelů mateřských škol JUDr. et Mgr. Eva Janečková
4.11. 8:30 -11:30 Základy managementu pro vedoucí vychovatelky školních družin​​ Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
5.11. 8:30-12:00 Sebepoškozování a sebevražedné jednání u dětí Mgr. Tereza Podávková
6.11. 8:30-11:00 Kamerové systémy ve školách JUDr. et Mgr. Eva Janečková
7.11. 14:00-17:30 Rozpočet školy 2025 Ing. Petra Schwarzová
11.11. 14:30-16:45 Školní matrika pro mateřské školy v otázkách a odpovědích Mgr. Lenka Polášková
12.11. 13:00-16:00 Mobil jako pomocník učitele Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
14.11. 13:00-15:30 Šikana z pohledu práva JUDr. et Mgr. Eva Janečková
18.11. 14:30-16:45 Třídní knihy v MŠ - metodika zápisů, agenda a plánování činnosti Mgr. Lenka Polášková
20.11. 13:00-15:30 Absence a záškoláctví ve školách z pohledu práva JUDr. et Mgr. Eva Janečková
21.11. 8:30-13:00 Efektivní práce s datovou schránkou škol jako orgánů veřejné moci a propojení eSSL RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
26.11. 14:30-16:45 Zavádění formativního hodnocení - speciální webinář pro MŠ Mgr. Lenka Polášková
27.11. 8:30-11:30 Autorské právo v době umělé inteligence - speciální webinář pro školy Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
2.12. 14:30-16:45 Problémové dítě a tenký led správné diagnostiky, komunikace a spolupráce rodiny a školy Mgr. Lenka Polášková
5.12. 14:00-16:30 Veřejné zakázky ve školství​ Ing. Petra Schwarzová
9.12. 14:00-16:45 Systematické hodnocení MŠ prakticky - jak evaluovat na úrovni školy Mgr. Lenka Polášková
10.12. 13:00-16:30 Žáci s psychickými problémy ve školním prostředí Mgr. Tereza Podávková
17.12. 14:00-16:45 Tenký led medikace a zdravotnických úkonů ve školství Mgr. Lenka Polášková
21.1. 8:30-11:00 Spory školy a zákonných zástupců pohledem práva JUDr. et Mgr. Eva Janečková
22.1. 14:00-16:00 Jak vyplnit výkaz R4-99 a ostatní problematika spojená s podpůrnými opatřeními Ing. Petra Schwarzová
23.1. 8:30-13:00 Přijímací řízení SŠ pro školní rok 2025/26 RNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
27.1. 8:30-11:30 Speciální webinář pro zástupce ředitele škol Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
28.1. 8:30-12:00 Právní odpovědnost v praxi školních družin JUDr. et Mgr. Eva Janečková
29.1. 8:30-11:30 Umělá inteligence a moderní technologie ve výuce Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
6.2. 8:30-12:30 Přijímací řízení ZŠ pro školní rok 2025/26 JUDr. et Mgr. Eva Janečková
11.2. 14:00-16:00 Alternativní zdroje financování Ing. Petra Schwarzová
20.2. 13:00-15:30 Zdravotní stav dítěte, zdravotní úkony ve škole - aktuální pravidla pro zdravotní úkony ve školách JUDr. et Mgr. Eva Janečková
26.2. 8:30-12:00 Narušování soukromí ve školách JUDr. et Mgr. Eva Janečková
6.3. 8:30-13:00 Přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2025/26 JUDr. et Mgr. Eva Janečková
10.3. 8:30-13:00 Jak zvládat psychické krize žáků, prevence sebepoškozování a sebevražedného chování PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
16.4. 8:30-13:00 Hyperaktivní chování a nepozornost u dětí a žáků, ADHD, ADD a komplexní vývojové trauma PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA
1.11. 8:30-13:45 Technika sketchnotingu pro efektivnější učení Mgr. Veronika Wuycheck
12.12. 8:30-13:45 Kreativní techniky pro podporu ručního psaní Mgr. Veronika Wuycheck
31.12. 9:00-14:00 Kybernetická bezpečnost do škol - kyberprostor a sociální sítě Doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
31.12. 8:30-14:00 Finanční gramotnost ve světle dnešní ekonomické situace Bc. Lukáš Sodomka, BBA
31.12. 8:30-12:30 Jak zvládat náročné komunikační situace ve škole Doc. Ing. Mgr. Irena Žantovská, Ph.D.
31.12. 8:30-12:30 Jak fungují média aneb jak na mediální výchovu ve školách Ing. Roman Pospíšil
31.12. 8:30-13:45 Jak komunikovat s žáky s psychickými problémy Mgr. Martina Kusáková
31.12. 8:30-14:00 Knihy, které žijí - biblioterapeutický workshop pro intenzivní kontakt s literaturou Mgr. Vladimíra Lovasová, Bc. Lenka Josefa Baťková, Ph.D., Mgr. Lukáš Houdek
31.12. 8:30-13:15 Kybernetická rizika, kyberšikana a kybernetická bezpečnost v praxi škol Ing. Milan Hausner
31.12. 8:30-13:30 Personální management a efektivní řízení mateřských škol Mgr. Lenka Polášková
31.12. 14:00-16:15 Jak na ověřování informací - užitečné nástroje a tipy pro učitele Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
31.12. 14:00-16:00 Financování a vykazování pedagogické intervence​ Ing. Petra Schwarzová
31.12. 14:00-16:00 Financování nepedagogické práce Ing. Petra Schwarzová
22.1. 13:00-15:30 Policie ve škole - Jak správně postupovat při šetření protiprávní činnosti dětí a mladistvých​​ JUDr. et Mgr. Eva Janečková
25.1. 8:30-14:00 Spokojený učitel aneb jak rozvíjet pozitivní inteligenci ve výuce Mgr. Petra Všetečková, Ing. Kateřina Pešková
2.2. 9:00-14:00 Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu Mgr. Rudolf Hadrava
5.2. 8:30-14:00 Koučovací metody pro zvládání stresu ve školách​ Mgr. Kamila Ulčová
6.2. 8:30-14:00 Wellbeing a psychohygiena pro učitele Mgr. Petra Všetečková, Ing. Martina Novotná, ACC
7.2. 8:30-16:30 Umělá inteligence a moderní technologie ve výuce Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
7.2. 14:00-17:00 Elektronické nástěnky a whiteboardy ve výuce RNDr. Jitka Rambousková
13.2. 8:30-12:00 Učit se učit s ohledem na fungování mozku Mgr. Petra Dočkalová
13.2. 14:00-16:15 Tajemný Shakespeare a další zajímavosti aneb co vám ve škole nejspíš neřekli PaedDr. Eva Schneiderová
15.2. 13:00-16:00 Digitální nástroje ve výuce výtvarné výchovy RNDr. Jitka Rambousková
20.2. 8:30-14:00 Každý může být spisovatelem aneb aktivní biblioterapie pro ZŠ a SŠ Mgr. Vladimíra Lovasová, Bc. Lenka Josefa Baťková, Ph.D., Mgr. Lukáš Houdek
20.2. 14:00-16:15 Kdo je skutečný autor Slezských písní aneb co vám ve škole nejspíš neřekli PaedDr. Eva Schneiderová
20.2. 14:00-17:00 Kouzelná CANVA - speciální webinář pro MŠ RNDr. Jitka Rambousková
20.2. 13:00-16:30 Umělá inteligence ve školách Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
4.3. 13:00-17:00 Kuna nese nanuk aneb hry a hříčky pro zpestření hodin českého jazyka PaedDr. Eva Schneiderová
13.3. 14:00-16:15 QR kódy ve výuce RNDr. Jitka Rambousková
14.3. 12:00-17:00 Digitální nástroje ve výuce RNDr. Jitka Rambousková
4.4. 8:30-13:00 Vztah zřizovatele a ředitelů škol JUDr. et Mgr. Eva Janečková
15.4. 8:30-13:00 Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu Mgr. Kamila Ulčová
21.5. 13:00-16:30 Digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Iva Jelínková
12.6. 13:00-15:30 Nejčastější chyby škol při zpracování osobních údajů v personalistice​Nejčastější chyby při zpracování osobních údajů v personalistice​ škol JUDr. et Mgr. Eva Janečková
18.6. 13:00-15:00 Učitel jůtůberem Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
2.10. 8:30-11:00 Pracovní právo - obecný přehled změn pro školy​ JUDr. et Mgr. Eva Janečková
4.11. 8:30 -11:30 Personální činnosti ve školní družině Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
31.12. 8:30-14:00 Google nástroje pro pedagogické pracovníky​ Mgr. Markéta Ubíková
31.12. 8:30-16:30 Umělá inteligence a moderní technologie ve výuce Mgr. Václav Maněna, Ph.D.
31.12. 14:00-17:00 BLOOKET a KAHOOT! ve výuce RNDr. Jitka Rambousková