KUNA NESE NANUK ANEB JAZYKOVÉ HRY A HŘÍČKY PRO ZPESTŘENÍ HODIN ČESKÉHO JAZYKA

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Hravý webinář, na kterém učitelé českého jazyka získají výběr z těch nejzábavnějších a nejinspirativnějších her, hříček, textů a hravých cvičení, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ…

Účinným prostředkem, který umožňuje aktivizovat a oživit proces učení jsou hry. Využití her při výuce není nic nového, na jejich přínos v procesu učení upozornil již Jan Ámos Komenský. Hravé činnosti znamenají změnu, uvolnění a relaxaci, probouzí u dětí zvídavost a zájem, což vše pomáhá zvyšovat motivaci k učení. Deskové hry jsou v posledních letech velmi oblíbené.

Webinář poskytne účitelům návod jak zpestřit hodiny českého jazyka pomocí zábavných jazykových her a hravých cvičení a jak využívat deskové hry ve výuce. Jazykové hry a cvičení je možné využít v různé fázi vyučovacího procesu, např. když učitel potřebuje zapojit celou třídu, či naopak potřebuje žáky zklidnit. Hravou a zábavnou formou může tak opakovat základní učivo a především motivovat žáky k zájmu o svůj mateřský jazyk.

Lektorka využívá činnostní učení, co nejvíce zapojuje účastníky, aby si hry a cvičení vyzkoušeli. Nabízí nástroje k tom, aby učitelé uměli u svých dětí a žáků probouzet zvídavost a zájem o objevování principů a zákonitostí mateřského jazyka.

KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ

Kdo má smysl pro hru s češtinou, okamžitě prokoukne ten zvláštní název a vzpomene si i na jiné pěkné palindromy. Palindrom (výraz či věta, jež se pozpátku čtou stejně) v názvu naznačuje, jak je vystavěna celá kniha: pomáhá mladému čtenáři zamyslet se nad jazykem a zároveň se jazykem pobavit, odhalit jeho netušené možnosti a přitom se jen tak mimochodem zlepšit v češtinářských dovednostech…

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE