KOUČOVACÍ METODY PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Mgr. Kamila Ulčová, NLC Professional Coaching Skills

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Cílem webináře je seznámit pedagogické pracovníky s účinnými koučovacími metodami a jejich využitím v praxi učitele jako cenného a moderního nástroje k rozvoji dětí i jich samotných. Osvojíme si koučovací techniky vedoucí k efektivnějšímu a modernímu vzdělávání, naučíme se mocným koučovacím otázkám, vedení koučovacího rozhovoru a dalším formám proaktivní komunikace, které budeme každodenně využívat ve své školní praxi. Dokážeme tak lépe pracovat s náročnými situacemi, které práce s dětmi a rodiči přináší, zvyšíme svou vlastní psychickou odolnost a budeme umět zvládat náročnou komunikaci. 

Používání koučovacích technik ve škole pomáhá nejen zlepšovat samotný rozvoj a výsledky dětí, ale rozvíjí jejich samostatnost, přebírání odpovědnosti za rozhodování, zvyšuje jejich sociální a kreativní inteligenci a rozvíjí strategické myšlení v každodenních i složitých situacích. Koučovací prostředky jsou rovněž užitečné při zapojování rodičů do procesu vzdělávání a zvyšování školního sebevědomí dítěte. 

Koučovací přístup a koučovací komunikace přenesené do školního prostředí mohou být významným nástrojem při vyučování i mimo něj, například v lidské interakci a vztazích. Přináší významné zlepšení komunikace, programování mysli, využívání potenciálu dětí i učitelů pro dosažení vytyčených cílů. Koučink zvyšuje mentální odolnost pedagogů při jejich náročné práci a chrání je před stresem a vyhořením.

Lektorka: Mgr. Kamila Ulčová
               NLC Professional ​

  • Neurokoučka akreditovaná mezinárodní federací ICF s prestižním certifikátem NLC Professional Coaching Skills 
  • Prezidentka mezinárodní organizace zdravotního koučinku International Health Coaching Association
  • Expertka komunikace a mentorka komunikačních dovedností, lektoruje leadership, mentoruje a učí kouče, pedagogy a terapeuty
  • Vystudovala herectví, sociální a masovou komunikaci, absoloventka prestižních koučovacích výcviků – Mindset Acadamy (MŠMT) a  Neuroleadership Professional na mezinárodní úrovni ICF
  • 20 let praxe strávila v předních audiovizuálních médiích jako moderátorka (ČT, ČRo, Nova, Prima atd.), autorka edukativních knih pro děti 
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE