Google nástroje pro pedagogické pracovníky

Mgr. Markéta Ubíková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

Webinář je zaměřený na podporu digitálních kompetencí pedagogických pracovníků.

O WEBINÁŘI:

Webinář je zaměřený na praktické využití Google nástrojů, které pomohou k přípravě efektivní a kreativní výuky, tvorbě učebních materiálů i pedagogické dokumentace. Dobrá znalost Google nástrojů a jejich využívání představuje jeden ze způsobů, jak může učitel žákům přiblížit poznatky z různých oblastí výuky zábavnou, atraktivní a smysluplnou formou a lépe tak motivovat žáky ke studiu. 

Ukážeme si jak pomocí Google nástrojů aktivizovat žáky při výuce, tvořit poutavé studijní materiály, efektivně využívat AI při práci s Google aplikacemi, snadno spolupracovat v rámci sdílených souborů, složek a sdílených disků a jak lépe využívat tyto nástroje při plánování a organizací výuky a dalších činnostech spojených s úkoly pedagogické praxe. Všechny představené nástroje jsou k dispozici online a bezplatně. Nástroje fungují i na mobilních zařízeních – přímo v prohlížeči

CÍL WEBINÁŘE:

Naučíme se využívat moderní technologie a nástroje v různých fázích vzdělávacího procesu, objevíme nové postupy výuky, které odpovídají potřebám současné doby a získáme ucelený přehled o digitálních nástrojích Google a jejich možnostech využití při své práci. Naučíme se jak využít Smart Canvas v Google Docs, Google Slides, Google Forms a další aplikace pro efektivní a kreativní výuku. Zjistíme, jak snadno sdílet soubory a složky s kolegy i žáky, a jak vytvářet zajímavé studijní materiály. 

Cílem webináře je zkvalitnit a zefektivnit výukový proces a usnadnit pedagogickým pracovníkům jejich práci, obohatit vyučování a oživit výuku. Používání digitálních nástrojů ve výuce pomáhá zvyšovat angažovanost žáků v hodině, učinit výuku poutavější a umožňuje získávat i informace o průběžných výsledcích žáků a jejich pokroku.

PŘEDSTAVENY BUDOU TYTO NÁSTROJE:
 • Disk Google – Můj Disk, Sdílené složky a sdílené disky
 • Dokumenty Google (Google Docs)
 • Tabulky Google (Google Sheets)
 • Prezentace Google (Google Slides)
 • Weby Google (Google Sites)
 • Formuláře Google (Google Form)
 • Moje mapy Google (My Maps Google)
 • Google Jamboard – tvorba a sdílení interaktivních tabulí
 • Coggle – myšlenkové mapy
 • Smart Canvas a Smart Chips

 Lektorka: Mgr. Markéta Ubíková

0_255_small-ubikova-marketa_profil_02-png
 • Digitální koučka a lektorka digitálních dovedností | Google Certified Trainer for Technology & Tools 2024 | Specialistka Google Workspace | Digital wellbeing
 • Realizovala stovky školení ve firmách a neziskových organizacích a stovky hodin osobních konzultací
 • Senior lektorka Czechitas – digitální dovednosti
 • Autorka projektu Smart žena – pomáhá ženám orientovat se v online a digitálním světě, realizuje služby digitální úklid, pořádá veřejné školení a kurzy, realizuje firemní kurzy
 • Lektorka a konzultantka v MeetCloud
 • V roce 2020 získala titul Lady Business Moravskoslezského kraje v kategorii Podnikatelka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE