FINANČNÍ ŘÍZENÍ ŠKOLY AKTUÁLNĚ - PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Zásadním úkolem pro každého ředitele školy je správné hospodaření s finančními zdroji. Webinář Vám poskytne komplexní potřebné informace pro správné financování škol (mateřských, základních a středních) a školských zařízení (školních družin, školního klubu, školní jídelny), zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Na webináři se na praktických příkladech naučíte pracovat s novým PHmax platným od 1.9.2024, správně vyplnit výkaz P1c-01, vypočítat normativy na nepedagogy, včetně správného odměňování a vykazování pedagogické intervence. Dozvíte se aktuální informace z oblasti financování (nový PHmax, změny v rozpočtu u nepedagogů, zrušení limitu zaměstnanců, správné užití zdroje na nemocenskou – nikoliv z ONIV aj.).

TÉMATA:
 • Aktuální právní předpisy  související se změnou financování regionálního školství
 • Náklady školy, jejich členění a správné použití v praxi
 • Zdroje financování veřejných škol a správné nakládání s nimi
 • Změny financování a rozpočtování ve školství
 • Postup financování pedagogické práce
 • Povinné výkazy jako podklad pro financování dle reformy
 • Výkaz P1c 01 jako podklad pro vykazování skutečných výkonů
 • Chyby ve výkazech a jak je řešit
 • PHmax jako maximální počet týdenní výuky ve škole
 • Základní pravidla pro výpočet PHmax
 • Praktické příklady pro jednotlivé druhy škol a školských zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD)
 • Možnosti řešení kritických situací při překročení PHmax
 • Jaké finance a v jaké výši získáme na pedagogické pracovníky (skutečná výše, normativy)
 • Nárokové složky (tarify, zvláštní příplatek, specializační příplatek)
 • Nenárokové složky (osobní příplatek, odměny)
 • Způsob financování nepedagogické práce, postup rozepisování a způsob výpočtu
 • Praktické příklady výpočtu normativu NP pro MŠ, ZŠ, SŠ i kombinovanou MŠ a ZŠ
 • K čemu by měla sloužit rezerva
 • Aktuální informace a dotazy

Ing. Petra Schwarzová

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
 • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
 • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
 • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE