EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

ŠKOLSKÁ LEGISLATIVA V PRAXI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
JUDr. Ivana Slavíková, MBA
20.5.2024