Alternativní zdroje financování šKOL

Jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Na webináři získáte základní orientaci v problematice alternativních zdrojů financování a praktické rady k jejich získání a správě. Poskytneme ucelený přehled o možnostech jak získat finanční prostředky nad rámec přidělených zdrojů, a to ať již jde o doplňkovou činnost, projekty či dary. To vše bude probíráno komplexně, včetně příkladů z praxe.

Pro dobré vedení školy již nestačí pouze dobře hospodařit se svěřenými finančními prostředky, ale je třeba vynakládat úsilí na získání nadnormativních zdrojů financování, které přinesou do rozpočtu peníze navíc pro zatraktivnění a modernizaci výuky. Proto je nutné vědět, jak realizovat doplňkovou činnost v souladu s legislativou a zásadami zřizovatele, jak získat finanční prostředky z programů EU, jak získat finanční zdroje nad rámec svých nároků pro společné vzdělávání apod.

Na webináři odpovíme na časté otázky, které se objevují v souvislosti se získáváním finančních prostředků nad rámec přidělených zdrojů a ukážeme si nejčastější chyby, ke kterým v praxi škol dochází a nabídneme jejich řešení.

TÉMATA:

 • Zdroje financování škol, jejich dělení a alokace těchto zdrojů
 • Doplňková činnost, její možnosti, zásady správné realizace, její benefity a úskalí
 • Praktický příklad tvorby směrnice pro doplňkovou činnost
 • Tvorba kalkulace a ostatní nezbytná dokumentace
 • Ostatní možné zdroje financování z projektů a programů EU v oblasti školství a jejich správné použití v souladu s legislativou v ČR
 • Aktuální informace k datu semináře
 • Diskuse a odpovědi na vaše dotazy

Ing. Petra Schwarzová

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
 • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
 • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
 • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE