PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Prázdninový provoz mateřské školy je pro řadu mateřinek výzvou. Často se setkáváme s opatřeními, která jsou v rozporu s platnými právními předpisy. Provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitel mateřské školy po projednání se zřizovatelem. Jak se ale v tomto složitém prostředí orientovat a vyhnout se chybám, které by mohly přivodit návštěvu České školní inspekce?

Řekneme si základní pravidla pro prázdninové uzavření mateřské školy a nutné kroky k tomu, aby nebyly porušena práva zákonných zástupců a vysvětlíme si například, jakou roli má zřizovatel či orgán ochrany veřejného zdraví.

TÉMATA:
 • Podmínky přerušení provozu mateřské školy
 • Spolupráce se zřizovatelem
 • Nejčastější (zásadní) chyby ředitelek mateřských škol
 • Práva a povinnosti zákonného zástupce při přerušování provozu mateřské školy
 • Administrativní rovina prázdninového provozu

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE