PRÁVA A POVINNOSTI ŘEDITELEK MŠ OD A DO Z

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Ředitelka mateřské školy je osobou, která rozhoduje ve všech aspektech řízení a zároveň ve všech těchto aspektech nese právní odpovědnost za svá rozhodnutí. Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon), konkrétně jsou vymezena v § 164 odst. 1 a odst. 2 dále pak § 165 odst. 1 a odst. 2 a § 166 odst. 1 až odst. 11. Práva a povinnosti ŘŠ ale nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. V případě, že je statutárním orgánem, jedná jménem školy i v pracovně právních vztazích. Zde má zajímavé postavení zaměstnavatele, ale i zaměstnance. 

Jak je to s právy pedagogických pracovníků, zákonných zástupců, dětí? Kdy má právo dítě vyzvednout v mateřské škole osoba rozvedená a kdy osoba pověřená? Odpovědi na tyto a další otázky se dozvíte na našem webináři.

Školení reaguje na aktuální nejčastější chyby v oblasti pracovněprávní a školské legislativy. Jeho cílem je poskytnout ředitelkám mateřských škol informace, které usnadní orientaci v právních předpisech a pomohou ujasnit řešení nejčastějších pochybení. 

TÉMATA:

  • Práva a povinnosti ředitele mateřské školy
  • Práva a povinnosti zákonného zástupce, pěstouna, opatrovníka, osoby pověřené
  • Rizika a limity soudní praxe v oblasti vymahatelnosti práv zákonného zástupce
  • Modelové situace a jejich řešení

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
  • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
  • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
  • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
  • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
  • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE