MANAŽER/MANAŽERKA
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-021-T MANAŽER/MANAŽERKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Staňte se mezinárodně certifikovaným manažerem vzdělávání

MANAŽER
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-021-T MANAŽER DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-021-T

MANAŽER/MANAŽERKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019 | KÓD NSK: 75-021-T

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-021-T Manažer dalšího vzdělávání, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 7 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 7 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni magisterského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte případovou studii, strukturu vzdělávacího programu a na modelových situacích si ověříte kompetence ke zkoušce.
 • Ověření kompetencí na případových studiích
 • Prezentace vzdělávacího programu
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Distanční vzdělávání
 • Marketingové trendy a nástroje
 • Ekonomická optimalizace vzdělávacího programu
 • Modelové situace

KÓD NSK: 75-021-T | CENA: 10 000 Kč |
AUTORIZACE Č.J.: MSMT-31080/2019|

TERMÍNY:  21.6.2024

 • Vytvoření vlastní případové studie ke zkoušce
 • Příprava vzdělávacího programu
 • Ověření kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Součástí kurzu jsou skripta, vzor případové studie a vzor vzdělávacího programu

PLATFORMA: ZOOM | CENA: 10 000 Kč|
6 HOD. ON-LINE + 6 HOD. ZPRACOVÁNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE

TERMÍNY: 21.6.2024

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF7
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF7
 • International Standard Classification of Education – ISCED7

01 | ZKOUŠKA

 • Ověření kompetencí na případových studiích
 • Prezentace vzdělávacího programu
 • Analýza vzdělávacích potřeb
 • Distanční vzdělávání
 • Marketingové trendy a nástroje
 • Ekonomická optimalizace vzdělávacího programu
 • Modelové situace
75-021-T ZKOUŠKA
TERMÍNY 21.6.2024
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 7
CENA 10 000 Kč

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Vytvoření vlastní případové studie ke zkoušce
 • Příprava vzdělávacího programu
 • Ověření kompetencí na modelových situacích
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Součástí kurzu jsou skripta, vzor případové studie a vzor vzdělávacího programu
75-021-T PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY 21.6.2024
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování případové studie
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena 10 000 Kč