KARIÉROVÝ PORADCE/ KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-004-R KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

STAŇTE SE MEZINÁRODNĚ CERTIFIKOVANÝM MANAŽEREM VZDĚLÁVÁNÍ ARIÉROVÝM PORADCEM

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

ZÁJEMCE O CERTIFIKACI PŘIPRAVÍME NA ZKOUŠKU Z PROFESNÍ KVALIFIKACE 75-004-R KARIÉROVÝ PORADCE / KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

Máte zájem o kurz nebo zkoušku?

75-004-R

KARIÉROVÝ PORADCE/KARIÉROVÁ PORADKYNĚ

AUTORIZACE Č.J.: MSMT-24407/2021 | KÓD NSK: 75-004-R

Profesní zkouškou získáte mezinárodně uznávané Osvědčení profesní kvalifikace Národní soustavy kvalifikací 75-004-R Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, které odpovídá úrovni European Qualifications Framework EQF 6 (Evropský rámec kvalifikací) podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a EUROPASS prokazující dosaženou úroveň vzdělání EQF 6 a mezinárodní klasifikace International Standard Classification of Education – ISCED na úrovni bakalářského vzdělávacího programu. EUROPASS umožňuje rychleji se uplatnit na pracovním trhu v ČR a v zahraničí. Více informací najdete zde: http://www.nuv.cz/p/evropsky-ramec-kvalifikaci-eqf.

Připravíme Vás na úspěšné složení zkoušky profesní kvalifikace a na kvalifikované vykonávání profese. V rámci kurzu si připravíte vzorový příklad portfolia, seznámíte se s tematickými okruhy a otázkami k ústnímu zkoušení.

 • Prezentace portfolia kariérového poradce
 • Metody kariérového poradenství
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Kariérová práce s jednotlivcem a skupinou
 • Základní kariérová diagnostika
 • Individuální plány
 • Organizace poradenských a vzdělávacích akcí

KÓD NSK: 75-004-R | CENA:          | AUTORIZACE Č.J.: MSMT-24407/2021

TERMÍNY:  

 • Sestavení vlastního portfolia
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Metody a postupy karierového pradenství v praxi
 • Techniky vedení poradenského rozhovoru
 • Motivace klienta
 • Efektivní komunikace a řešení potřeb klienta
 • Modelový rozhovor s klientem
 • Součástí kurzu jsou materiály ke zkoušce

PLATFORMA: ZOOM | CENA:          |  8 HOD

TERMÍNY:

 • Mezinárodně uznávaný CERTIFIKÁT profesní kvalifikace NSK
 • Úroveň Evropského rámce kvalifikací EQF6
 • EUROPASS European Qualifications Framework EQF6
 • International Standard Classification of Education – ISCED6

01 | ZKOUŠKA

 • Prezentace portfolia kariérového poradce
 • Metody kariérového poradenství
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Kariérová práce s jednotlivcem a skupinou
 • Základní kariérová diagnostika
 • Individuální plány
 • Organizace poradenských a vzdělávacích akcí
75-004-R ZKOUŠKA
TERMÍNY
MÍSTO Praha
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA 
ÚROVEŇ European Qualifications Framework EQF 6
CENA

02| PŘÍPRAVNÝ KURZ

 • Sestavení vlastního portfolia
 • Seznámení s teoretickými požadavky ke zkoušce
 • Metody a postupy karierového pradenství v praxi
 • Techniky vedení poradenského rozhovoru
 • Motivace klienta
 • Efektivní komunikace a řešení potřeb klienta
 • Modelový rozhovor s klientem
 • Součástí kurzu jsou materiály ke zkoušce
75-004-R PŘÍPRAVNÝ KURZ
TERMÍNY
DÉLKA 6 hod. on-line + 6 hod. zpracování portfolia
MÍSTO platforma ZOOM
GARANT JUDr. Ivana Slavíková, MBA
Cena