VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE ŠKOLSTVÍ

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Webinář je zaměřen na praktické rady a doporučení v oblasti zadávání veřejných zakázek, a to od zadávacího řízení, vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení. Budou uvedeny příklady a tipy zadávání veřejných zakázek.

Na webináři se praktickou formou seznámíte s úskalími veřejných zakázek ve školách a školských zařízeních. Zaměříme se na nejproblematičtější místa a instituty zadávání dle zákona o zadávání veřejných zakázek a ukážeme si specifické situace, které ředitelé škol, jako zadavatelé musí často řešit. Speciálně se zaměříme na zakázky malého rozsahu a nezapomeneme ani na změny, které přinesla novela zákona

Nesmíme zapomenout ani na to, že i když veřejnou zakázku pomáhá zpracovat externí firma, stále jste to vy, jako vedoucí pracovník, který je zodpovědný za její správnou realizaci

Cílem webináře je poskytnout účastníkům komplexní potřebné informace pro správnou realizaci veřejných zakázek.

TÉMATA:

 • Druhy veřejných zakázek a jejich specifika ve školství
 • Veřejné zakázky malého rozsahu
 • Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky
 • Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
 • Zadávací dokumentace – povinné náležitosti
 • Technické podmínky
 • Kvalifikační předpoklady (základní, profesní, ekonomické, finanční, technické) a jejich prokazování
 • Zadávání částí zakázek
 • Oznámení zadávacího řízení
 • Procesní řízení veřejných zakázek – krok za krokem
 • Výzva k podání nabídky
 • Lhůty a jejich dodržování
 • Otevírání, posuzování a hodnocení nabídek
 • Ukončení a zrušení zadávacího řízení
 • Uzavření smlouvy
 • Změny smluv – příležitosti i rizika
 • Odpovědi na otázky a poradenství konkrétních projektů

Ing. Petra Schwarzová

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
 • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
 • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
 • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE