fbpx

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V PRAXI ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

JUDr. Ivana Slavíková, MBA

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE

Webinář je zaměřený na správný postup při přijímání dětí k základnímu vzdělávání – zápisy, zvláštní zápisy, odklady, legitimnost kritérií pro posuzování žádostí o přijetí, úprava podmínek pro přijímání dětí – cizinců s dočasnou ochranou, náležitosti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí a další rozhodovací činnost  praxi ředitelů základních škol. 

Na příkladech z praxe a s využitím vybrané judikatury a aktuální platné legislativy budou představeny správné postupy při řešení specifických situací při přijímání dětí do základních škol, které opakované vyvolávají výkladové nejasnosti nebo rozporné interpretace. Bude podán přehled možných správních úkonů, ukázky meritorních rozhodnutí a příklady ze školské praxe. Zároveň budou představeny změny, které přinesla novela školského zákona a zákona LEX UKRAJINA.

OBSAH WEBINÁŘE

Přijímací řízení pro ZŠ školní rok 2024/2025

 • Správný postup pro konání zápisu a zvláštního zápisu
 • Přijímání dětí – cizinců s dočasnou ochranou
 • Úprava podmínek pro přijímání dětí – cizinců s dočasnou ochranou
 • Zákon č. 67/2022 Lex Ukrajina IV
 • Změny, které přináší novelizace školské legislativy

Správní řízení v praxi základních škol

 • Vztah správního řádu a školského zákona (princip subsidiarity)
 • Vyloučení správního řádu z užití dle školského zákona
 • Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství
 • Účastníci správního řízení a jejich úkony v oblasti školství
 • Zahájení, průběh, přerušení správního řízení, založení spisu

Zápisy a přijímaní dětí k základnímu vzdělávání

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, zápisy, odklad, dodatečný odklad
 • Kritéria pro posuzování žádostí (trvalý pobyt, odklad, sourozenec, absolvování MŠ, alternativní pedagogika, losování atd.)
 • Problematická kritéria, podmínka přiměřenosti a nezbytnosti, legitimní cíl, rovný přístup, zákaz diskriminace, zásada předvídatelnosti
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dětí k základnímu vzdělávání – náležitosti, řádné odůvodnění, odvolání

Rozhodovací činnost ředitelů základních škol

 • Informační a poučovací povinnost (vyjádření se k podkladům, nahlížení do spisu, námitky)
 • Sběr informací o dětech a zákonných zástupcích, ochrana osobních údajů (GDPR)
 • Vydání rozhodnutí a jeho náležitosti, oznámení rozhodnutí, právní moc
 • Počítání lhůt a doručování, prominutí zmeškání lhůty
 • Autoremedura, odvolací řízení, stanovisko k odvolání
 • Další rozhodnutí v praxi ředitelů škol (individuální vzdělávání, přestup…)
 • Příklady správních rozhodnutí, judikatura NSS, příklady dobré praxe

Lektorka: JUDr. Ivana Slavíková, MBA

 • Právnička, pedagožka a lektorka, která se dlouhodobě specializuje na přednáškovou činnost v oblasti školských právních předpisů a správního řízení
 • Autorizovaná lektorka a manažerka vzdělávání oprávněná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, k ověřování a udělování profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací.
 • Garant a lektor vzdělávacích programů akreditovaných MŠMT se zaměřením na školskou legislativu
 • Působila na MŠMT v Kanceláři ministra jako Vrchní ministerská rada pro parlamentní a vládní agendu.
 • Během své dlouholeté pedagogické praxe působila na různých typech škol
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com