FINANCOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ INTERVENCE

Ing. Petra Schwarzová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

O poskytování pedagogické intervence nebo-li doučování jednoho a více žáků rozhoduje škola. Nejedná se již o podpůrné opatření 2.–5. stupně, které doporučovala poradenská zařízení, ale o podpůrné opatření 1. stupně. Jak správně vykazovat pedagogickou intervenci ve výkaze P1c-01, který je stěžejním pro získání finančních prostředků pro každou školu?

Dozvíte se nejen jak správně využít možnosti pedagogické intervence jako podpůrného opatření prvního stupně, ale zejména jak v dané oblasti nechybovat z pohledu financování a vykazování. Na konkrétních příkladech si ukážeme, jak správně vykázat ve výkaze P1c-01 pracovníky konající pedagogickou intervenci (např. v rámci úvazku, první přespočetná, další přespočetná, na DPP) a zároveň jak správně odměnit jednotlivé pedagogy ve výše uvedených případech a tím neporušit rozpočtovou kázeň. 

Na webináři odpovíme na časté otázky, které se objevují v souvislosti se financováním a vykazováním pedagogické intervence a ukážeme si nejčastější chyby, ke kterým v praxi dochází a nabídneme jejich řešení.

Ing. Petra Schwarzová

  • Lektorka patří mezi špičkové odborníky na financování škol, management ve školství a projektovou činnost v rámci programů EU
  • Ve školství působí více než 25 let, z toho přes 15 let ve vedoucích funkcích, je ředitelkou gymnázia
  • Lektorsky spolupracuje s Ústavem práva a právní vědy, o.p.s., garantka modulu Financování školy profesního vzdělávání  MBA. 
  • Autorka celé řady odborných článků zaměřených na financování a ekonomiku ve školství.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE