JAK ZVLÁDAT PSYCHICKÉ KRIZE ŽÁKŮ, PREVENCE SEBEPOŠKOZOVÁNÍ A SEBEVRAŽEDNÉHO CHOVÁNÍ

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Jaké jsou možnosti školy a pedagogického pracovníka v situaci sebepoškozujícího či sebevražedného jednání žáka? Jak zacházet se sebepoškozujícím žákem a žákem ohroženým suicidním chováním? 

Na webináři dostanete osvědčené návody a doporučené postupy pro komunikaci s dětmi a dospívajícími s depresivním prožíváním a sebepoškozujícím jednáním. Seznámíme Vás s možnostmi intervencí v krizových situacích a s vhodnými způsoby jednání, a s tím, jak škola a pedagogové mohou účinně nabídnout pomoc a podporu

Poskytneme doporučení k primární prevenci rizikového chování ve školách a školských zařízeních, seznámíme Vás s novými přílohami metodického doporučení MŠMT zaměřených na psychické krize, duševní onemocnění a prevenci sebevražedného chování. 

Neopomeneme zcela zásadní fenomén, který řeší téměř každá škola, a tím je sebepoškozování. Tato problematika je v posledních letech na školních poradenských pracovištích mnoha škol stále více skloňovanou záležitostí. Řekneme si, jak přistupovat k uspokojování potřeb žáků tak, aby z nich vyrostla zdravá osobnost se zdravým sebepojetím, zmíníme se o poruchách attachmentu. Každý člověk očekává, že ve světě najde své místo, a že bude mít dost prostoru pro svůj  rozvoj. Ovšem někdy se již na počátku něco pokazí a dítě se začne cítit jako chycené ve spirále. 

Pojďme jim dát prostor a podpořit je v jejich individualitě takové, jací jsou, a ukažme, že svět je pěkné a bezpečné místo pro život každého.

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

    • Lektorka sociálně-psychologických a speciálně-pedagogických dovedností s mnoholetou pedagogickou praxí
    • Zabývá se mentoringem, mediací a facilitací ve školství, podporou pedagogů v rámci inkluzivního vzdělávání (certifikovaný implementátor se zkouškami MŠMT/NUV/NIDV), primární prevencí rizikového chování 
    • Zakladatelka a ředitelka doprovázející organizace pro pěstounské rodiny Elrond z.ú.
    • Pověřená osoba k výkonu sociálně právní ochrany dětí
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE