Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu

Mgr. Kamila Ulčová, NLC Professional Coaching Skills

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Učitel je pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků klíčovou osobou. V poslední době požadavky na jeho kvality vzrůstají a je pro něj čím dál obtížnější udržet si autoritu jak před žáky ve třídě, tak před rodiči. Dlouho již nestačí jen pouhé znalosti, dobrý učitel musí být rovněž schopným koučem a manažerem. Jeho efektivita a úspěšnost se odvíjí od skutečnosti, do jaké míry dokáže být pro své žáky osobností a autoritou, do jaké míry dokáže zvládat obtížné situace a tyto situace efektivně řešit.

V rámci webináře se účastníci seznámí s metodami a technikami koučinku pro rozvoj a udržení své autority ve školním prostředí. Ujasní si metody vedení třídy a jednotlivých žáků, např. jak jednat s žáky, kteří „vyrušují“, jak přistupovat k žákům, kteří se podceňují, jak motivovat žáky, kteří zažívají školní neúspěšnost. Osvojí si pravidla efektivní pochvaly a principy konstruktivní kritiky a její zpětné vazby, která vede k pozitivní změně chování žáků, umění přiznání chyby a omluvy jako prohloubení autority učitele. 

Na modelových příkladech si účastníci vyzkouší, kterou strategii řešení konfliktních situací u sebe preferují, jakým způsobem mohou dospět k oboustranně spokojenému řešení a ujasní si, jak na konkrétní námitky reagovat a konfliktní situace řešit.

Díky koučovacímu a citlivému situačnímu přístupu učitel rozvíjí sám sebe a především pak žáky ve třídě. Použitím koučovacích technik učíme a „nutíme“ žáky přemýšlet o dané situaci a problému, o způsobu řešení konkrétní situace a vedeme je k nalézání řešení a současně také k větší zodpovědnosti.

Cílem webináře je ukázat:

  • jak žákovi jasně a zároveň konstruktivně sdělit jeho nevhodné chování či nevyhovující prospěch, jak odlišit konstruktivní námitku od výmluvy, jak reagovat na oprávněnou kritiku, jak dávat vyváženou zpětnou vazbu, jak umět přiznat chybu a omluva jako prohloubení autority učitele
  • jak správně komunikovat se zákonnými zástupci, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům a pokud již konfliktní situace nastane, jak na ni správně reagovat, aby všechny zúčastněné strany bez zbytečných emocí dospěly k oboustranně přijatelnému řešení, efektivní a přesvědčivá komunikace
  • jak vybudovat a podpořit autoritu učitele, koučovací přístup jako součást situačního vedení žáků, základní pedagogické rozhovory ve škole, význam empatie a jejího vlivu na snižování negativní emoční hladiny při reakcích na námitky žáků a rodičů, důležitost souladu verbální a neverbální komunikace
  • jak si vytvořit a udržet pocit tělesné a duševní pohody ve školním prostředí a jak předejít syndromu vyhoření

Lektorka: Mgr. Kamila Ulčová
               NLC Professional ​

  • Neurokoučka akreditovaná mezinárodní federací ICF s prestižním certifikátem NLC Professional Coaching Skills 
  • Prezidentka mezinárodní organizace zdravotního koučinku International Health Coaching Association
  • Expertka komunikace a mentorka komunikačních dovedností, lektoruje leadership, mentoruje a učí kouče, pedagogy a terapeuty
  • Vystudovala herectví, sociální a masovou komunikaci, absoloventka prestižních koučovacích výcviků – Mindset Acadamy (MŠMT) a  Neuroleadership Professional na mezinárodní úrovni ICF
  • 20 let praxe strávila v předních audiovizuálních médiích jako moderátorka (ČT, ČRo, Nova, Prima atd.), autorka edukativních knih pro děti 
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE