fbpx

ŽÁCI S PSYCHICKÝMI OBTÍŽEMI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ

Mgr. Tereza Podávková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

V současné době mezi žáky přibývá těch, kteří mají nejrůznější psychické problémy. Jak podpořit učitele, jež s těmito dětmi pracují? Duševní zdraví dětí zahrnuje širokou škálu poruch. Některé, jako je ADHD a autismus, se obvykle projevují, když jsou děti malé, zatímco jiné, jako jsou deprese, hraniční poruchy osobnosti, závislosti, se zpravidla projevují až během dospívání. Některé reagují na léčbu pohotově nebo mají tendenci se zlepšovat, jak děti rostou, zatímco jiné, jsou mnohem odolnější.

Webinář reaguje na konkrétní poznatky z pedagogické praxe, otevřeme témata života s psychickými problémy ve školním prostředí. Pedagogičtí pracovníci získají vodítka, které mohou být nápomocná při podezření na psychické obtíže dětí a dostanou návod na možné způsoby práce se žáky s psychiatrickou diagnózou.

 CÍL WEBINÁŘE:

Cílem vzdělávacího programu je seznámit pedagogické pracovníky s jednotlivými psychiatrickými diagnózami, se kterými se mohou setkat ve školním prostředí. Až 10–20 % dětí a dospívajících má psychické potíže. Pro učitele však může být těžké rozpoznat, kdy dítě potřebuje podporu a kdy již intervenci odborníků, Je tedy zásadní, aby každý, kdo pracuje s dětmi, byl schopen detekovat symptomy a s takovým dítětem uměl vhodně pracovat nebo ho nasměrovat k další péči.

Účastníci společně s lektorkou projdou jednotlivé možnosti psychologické podpory těchto dětí, uvědomí si, jaké konkrétní kroky mohou podniknout při podezření na dané potíže, jak pracovat se žákem, který má určité psychické problémy či jak postupovat při práci s třídním kolektivem, ve kterém je jeden nebo více žáků s psychiatrickou diagnózou. 

TÉMATA

 • Psychické potíže u dítěte
 • Možnosti psychologické péče pro děti
 • Emoční poruchy a poruchy chování v dětství a dospívání 
 • Úzkost, fobie a depresivní stravy
 • Somatické stesky, poruchy spánku
 • Specifické poruchy učení
 • Syndrom hyperaktivity (ADHD, ADD)
 • Mentální retardace a poruchy autistického spektra
 • Disharmonický vývoj
 • Poruchy příjmu potravy
 • Zneužívání návykových látek
 • Sebepoškozování
 • Psychosexuální vývoj a jeho poruchy
 • Dítě ohrožené prostředím

Lektorka: Mgr. Tereza Podávková

  • Psycholožka Krajské nemocnice Liberec, a.s., Centrum psychiatrie, psychoterapeutické oddělení, ambulantní a konziliární péče
  • Vedoucí Denního stacionáře pro adolescenty Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze
  • Psycholožka Pedagogicko-psychologické poradny – psychologická diagnostika dětí a dospívajících a konzultační činnost
  • Psycholožka v programu následné péče pro podporu abstinence od návykových látek
  • Spoluatorka publikace Surf Therapy – Qualitative Analysis: Organization and Structure of Surf Programs and Requirements, Demands and Expetations of Personal Staff.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE