DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Školy mohou podnikat a také této možnosti často využívají. Pravidla jsou však velmi přísná. Podnikání nesmí narušovat hlavní účel škol a školských zařízení, kterým je vzdělávání. K podnikání dochází v rámci tzv. doplňkové činnosti školy.

V doplňkové činnosti škola vykonává činnosti navazující na její hlavní činnost nebo činnosti sloužící k účelnějšímu využití odbornosti jejích zaměstnanců a majetku. Doplňková činnost nesmí být provozována způsobem, který by omezoval její hlavní činnost nebo ohrožoval její kvalitu, rozsah a dostupnost.

Aby byla doplňková činnost školy provozováno v souladu s právními předpisy, musí být v souladu se zřizovací listinou. Některé okruhy doplňkové činnosti podléhají úpravě živnostenského zákona. Proto si škola musí zajistit živnostenské oprávnění a splnit veškeré podmínky, které na provozování živnosti klade živnostenský zákon. Také musí dodržovat podmínky stanovené zákoníkem práce.

Na webináři odpovíme na časté otázky, které se objevují v souvislosti s výkonem doplňkové činnosti školy a ukážeme si nejčastější chyby, ke kterým v praxi škol dochází a nabídneme jejich řešení.

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE