SPECIÁLNÍ WEBINÁŘ PRO ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOL

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Role zástupce ředitele je klíčová pro chod školy. Rozměr jeho funkce je téměř nekonečný, přináší množství různorodých situací a agend, od pedagogické práce spolupráce s kolegy, přes manažerskou stránku až k vedení pracovníků a zastupování ředitele školy. V souvislosti s předáváním informací a řešením nejrůznějších situací je klíčovou osobou mezi ředitelem a pedagogy

Jaká má být pracovní náplň zástupce ředitele školy, aby se jeho činnost nepřekrývala s ostatními funkcemi ve škole? O co se opírá při stanovení cílů a tvorbě plánů na daný školní rok? Jak zajišťuje kontrolní činnost? Proč se delegují některé činnosti na metodická sdružení a předmětové komise?

Webinář mapuje činnost ZŘŠ a jeho obsah je rozdělen do tří částí. V první části se zaměříme na pracovní náplň a jeho kompetencena jeho osobnost a vliv na podřízenéNásleduje manažerská oblast týkající se zástupcovské funkce, rozhodování, kontrolní činnosti a vedení pedagogických i nepedagogických pracovníků. 

Na webináři si ukážeme, jak co nejlépe nastavit, případně redefinovat, kompetence jedné z nejdůležitějších rolí v týmu školy. Součástí webináře jsou ukázky materiálů okamžitě využitelných ve školské praxi i podpora sdílení zkušeností mezi účastníky.

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj kompetencí zástupců ředitele školy/školského zařízení v oblasti řízení ve školství a rozvíjení profesního a odborného růstu pro výkon řídící funkce.

Z OBSAHU:

Osobnost zástupce ředitele

 • Osobnost zástupce ředitele a jeho vliv na podřízené
 • Pracovní náplň zástupce
 • Užší a širší vedení školy

Zástupce ředitele jako manažer

 • Analýza školy podle kritérií ČŠI
 • Stanovení vize / cílů a tvorba plánů (dlouhodobých, střednědobých a krátkodobých)
 • Rozhodování jako manažerská funkce
 • Kontrolní činnost

Zástupce ředitele jako vedoucí pracovník

 • Styly vedení a jejich využitelnost ve školské praxi
 • Delegování činností – metodická sdružení a předmětové komise
 • Vedení porad

Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

  • Lektorka a konzultantka v oblasti školského managementu, personalistiky a vedení lidí ve školách a školských zařízeních
  • Akademická pracovnice na katedře Andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
  • Autorka řady článků ve školských periodicích (Řízení školy, Učitelský měsíčník, Třídní učitel…) a odborných publikací zaměřených na školství
  • Dvacet let působila jako ředitelka na Základní škole Bohumila Hrabala v Praze
  • Více na www.irenatrojanova.cz
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE