fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833

WELLBEING A PRÁCE SE STRESEM VE ŠKOLE

JAK PŘEDCHÁZET SYNDROMU VYHOŘENÍ

Webinář je zaměřený na zvládání nároků a tlaků vycházejících z konkrétních situací pedagogické praxe ve školách a školských zařízeních. Nabízí komplexní pohled od uvědomění si míry vlastní zodpovědnosti, přes nastavení bezpečných vnitřních limitů, práci se stresem až k otázkám postupů v případě životních krizí a ujasnění si reálných možností vlastního působení a kompetencí.

Učitelé dostanou návod pro zvládání ochrany duševního zdraví – jak si vytvořit a udržet pocit tělesné a duševní pohody ve školním prostředí a předcházet syndromu vyhoření.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

WELLBEING A PRÁCE SE STRESEM VE ŠKOLE

Akreditace Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833

Pedagogická činnost patří mezi tzv. pomáhající profese, u nichž je prokázána vyšší míra ohrožení syndromem vyhoření. Příčinou je práce s různými typy osobností dětí, žáků a rodičů, nároky na zvládání heterogenity ve výuce a v neposlední řadě i nárůst požadavků na změny související s obsahem, formou i hodnocením výuky. Tyto faktory v souvislosti s nastavením osobnosti nebo složitou životní situací mohou vést až ke stavu fyzické a emocionální vyčerpanosti, což může negativně ovlivňovat nejenom práci učitele, ale celé klima školy.

Cílem webináře je zvýšit povědomí pedagogických pracovníků a prohloubit jejich kompetence a dovednosti v oblasti práce se stresem a prevence syndromu vyhoření, Znalosti wellbeingu a aplikace vhodných preventivních technik jsou silnými faktory napomáhajícími podpoře zdraví a spokojenosti jako protiváze psychické vyčerpanosti, která může vést k pracovní neschopnosti nebo až odchodu ze školství. Kurz zahrnuje příklady z praxe škol a organizací podporujících duševní zdraví.

OBSAH:

 • Základní rámec principu životní spokojenosti, work-life balance, wellbeingu
 • Ukotvení pojmů stres, syndrom vyhoření, proč vznikají a jak se projevují
 • Proč se zabývat stresem a syndromem vyhoření v pedagogické praxi a jak se projevují ve školním prostředí
 • Rizikové faktory práce ve škole
 • Praktické příklady – závislost mezi pracovním výkonem a vnímáním stresu
 • Preventivní doporučení  ve vztahu k možným situacím v prostředí školy (příklady dobré praxe)
 • Preventivní techniky pro práci se stresem na podporu duševního zdraví
 • Základy psychické odolnosti.
 • Copyingové strategie.
 • Preventivní doporučení  Jak odpočívá člověk pracující s lidmi (příklady dobré praxe a postupů u pomáhajících profesí)
 • Členění relaxačních technik a jejich používání
 • Práce s pozorností, všímavostí a uvědoměním
 • SWOT analýza pedagoga jako silný protektivní faktor syndromu vyhoření
 • Nastavení podmínek školy pro oblast duševního zdraví, klima školy
 • Jak pomoci sobě, jak pomoci jiným? Určení hranic sebepodpory, podpory a profesionální pomoci
 • Možnosti profesionální podpory (supervize, koučink, mentoring a kde podporu najít, příklady dobré praxe)
 • Syndrom vyhoření
 • Prostředí a podmínky škol v oblasti rozvoje duševního zdraví
 • Diskuse

LEKTORKA

PhDr. Ivana MUSILOVÁ

Certifikovaná lektorka, metodička vzdělávání, evaluátorka, koučka, autorka řady článků.

 • Národní pedagogický institut: týmová manažerka klíčové Evaluace projektu APIV B
 • MŠMT: Podpora v oblasti výzkumu pro OP VVV MŠMT, Prioritní osy 3 (Šablony)
 • Vyučující předmětů sociální komunikace, psychologie, informatiky a počítačové grafiky na VOŠ a SOŠ.
 • Semináře/webináře/workshopy: prevence syndromu vyhoření, zvládání stresu ve školách, budování wellbeingu a rozvoj komunikačních dovedností.
Termín 27.4.2023
Délka kurzu 8:30 – 14:00 hod
Lektorka PhDr. Ivana Musilová
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-27583/2022-3-833
Platforma ZOOM
Cena 2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com