ŠKOLNÍ VÝLETY z pohledu PRÁVA

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

CÍL WEBINÁŘE:

Cílem webináře je seznámit pedagogické pracovníky s povinnostmi plynoucími z pořádání školních výletů, exkurzí, škol v přírodě, lyžařských zájezdů a dalších zotavovacích akcí, a to jak ve vztahu k zaměstnancům školy, tak ve vztahu k dětem/žákům/studentům a k zákonným zástupcům.

OBSAH WEBINÁŘE:

Účastníkům budou představeny všechny důležité právní aspekty školních výletů a dalších akcí organizovaných mimo školu. Školní výlety jsou u žáků velmi oblíbené. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, občanského práva a odpovědnosti za škodu. Ředitelé škol častou tápou v tom, jaká jsou pravidla pro délku pracovní doby, jakým způsobem správně aplikovat limity týkající se pracovní cesty, jaké příplatky mají v souvislosti s cestou být vyplaceny a jaké cestovní náhrady zaměstnancům přísluší apod. Zároveň je nutné umět se orientovat v odpovědnosti za škodu, a to jak za škodu způsobenou žáky, tak za škodu způsobenou žákům. V praxi školy mnohdy vychází z domněnky, že se této odpovědnosti mohou zprostit prohlášením zákonných zástupců.

Ještě náročnější požadavky na znalost právních předpisů jsou na školy kladeny při organizaci škol v přírodě a vícedenních zotavovacích akcí. Zatímco pro školní výlety nejsou pravidla přesně stanovena, delší pobyty jsou upraveny právními předpisy mnohem přesněji.

Obsah webináře vychází z platných právních předpisů a z platné judikatury soudů.

Lektorka: JUDr. et Mgr. Eva Janečková

  • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
  • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
  • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
  • Oceněna jako Pověřenec roku 2022 pro veřejný sektor
  • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
  • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
  • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE