ÚPLATA VZDĚLÁVÁNÍ V Mateřských školách

JUDr. et Mgr. Eva Janečková

Z webináře bude pořízena záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Od  roku 2024 došlo v souvislosti s novelou školského zákona a novelou vyhlášky o předškolním vzdělávání ke změnám pravidel při stanovení úplaty v mateřských školách. Její výši stanovuje nově zřizovatel a nově jsou také upraveny limity pro určení její výše. Rozšiřuje se také okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty v MŠ. Rovněž došlo k úpravě výpočtu snížené úplaty při přerušení nebo omezení provozu mateřské školy.

Řediteli však zůstaly některé kompetence, jako je právě rozhodování o snížení nebo osvobození od úplaty, včetně snížení úplaty při přerušení provozu. Kdy je možno osvobodit od úplaty nebo úplatu snížit? Jak správně sníženou úplatu vypočítat? Co s případnými neplatiči? Jak správně postupovat při vymáhání dlužné úplaty? Kdy je možné ukončit vzdělávání?

Pravidla placení úplaty jsou obvykle upravena ve vnitřní směrnici. V některých případech však může být vhodnější uzavřít dohodu se zákonnými zástupci. Kdy je vhodnější uzavřít dohodu a kdy postupovat podle směrnice?

Na tyto a další otázky dostanete odpověď na našem webináři. Řekneme si nejčastější chyby, ke kterým v praxi mateřských škol dochází a ukážeme si správná řešení.

TÉMATA:

 • Stanovení úplaty
 • Zřizovatel a lhůty
 • Maximální výše úplaty nově
 • Osvobození od úplaty
 • Snížení úplaty při omezení provozu
 • Způsob oznámení
 • Vnitřní směrnice k placení úplaty
 • Dohoda se zákonnými zástupci
 • Vymáhání dlužné úplaty
 • Okamžik vzniku povinnosti platit školné
 • Vymáhání dluhu
 • Ukončení předškolního vzdělávání

 JUDr. et Mgr. Eva Janečková

janeckova
 • Právnička, advokátka se specializací na školskou legislativu, právní odpovědnost škol a školských zařízení, pracovní právo a ochranu osobních údajů.
 • Autorka a spoluautorka řady odborných publikací a článků zaměřených na pracovní právo a ochranu osobních údajů ve školách
 • Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů pro školy a úřady
 • Oceněna jako nejlepší pověřenkyně roku 2022 pro veřejný sektor a samosprávu
 • Garantka pracovního práva Bezplatné právní poradny
 • Působila jako právnička na Úřadu pro ochranu osobních údajů, na Oblastním Inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a na MPSV
 • Konzultantka Sdružení místních samospráv ČR pro oblast školství
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE