fbpx

AKREDITACE Č.J.: MSMT-21170/2022-4-656​

UČITEL JAKO KOUČ A MANAŽER ANEB JAK SI VYBUDOVAT A UDRŽET AUTORITU​

V rámci webináře se účastníci seznámí s metodami a technikami koučinku pro rozvoj a udržení autority učitele ve školním prostředí. Ujasní si metody vedení třídy a jednotlivých žáků, např. jak jednat s žáky, kteří „vyrušují“, jak přistupovat k žákům, kteří se podceňují, jak motivovat žáky, kteří zažívají školní neúspěšnost. Osvojí si pravidla efektivní pochvaly a principy konstruktivní kritiky a její zpětné vazby, která vede k pozitivní změně chování žáků.

Učitelé dostanou návod pro zvládání ochrany duševního zdraví – jak si vytvořit a udržet pocit tělesné a duševní pohody ve školním prostředí.

PŘIHLÁŠKA NA WEBINÁŘ

Učitel jako kouč a manažer aneb jak si vybudovat a udržet autoritu

Akreditace Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656

Učitel je pro výchovu a vzdělávání dětí a žáků klíčovou osobou. V poslední době požadavky na jeho kvalitu vzrůstají a je pro něj čím dál obtížnější udržet si autoritu jak před žáky ve třídě, tak před rodiči. Již nestačí jen pouhé znalosti, dobrý učitel by měl být rovněž schopným koučem a manažerem. Jeho efektivita a úspěšnost se odvíjí od skutečnosti, do jaké míry dokáže být pro své žáky osobností a autoritou.

Díky koučovacímu a citlivému situačnímu přístupu učitel rozvíjí sám sebe a především pak žáky ve třídě. Pokud používá koučovací přístup citlivě, učí a zároveň „nutí” žáky přemýšlet o dané situaci, o způsobu jejího řešení a vede je k nalézání možného řešení a k větší zodpovědnosti.

OBSAH:

AUTORITA UČITELE, JAK JI VYBUDOVAT A PODPOŘIT
 • Úspěšný učitel – kombinace manažera a kouče
 • Formální a neformální autorita učitele
 • Faktory ovlivňující vznik autority  – zdroje autority učitele
 • Co podporuje a co snižuje autoritu učitele u žáků
 • Jak vystupovat před žáky, aby z učitele vyzařovalo sebevědomí a přirozená autorita
 • Příklady z praxe – co podporuje a co snižuje autoritu učitelů u dětí a žáků
ZÁKLADNÍ PEDAGOGICKÉ ROZHOVORY VE ŠKOLE – VYUŽITÍ KOUČOVACÍHO PŘÍSTUPU
 • Metoda Rolle play – jak efektivně chválit a konstruktivně kárat – jak žákovi jasně a zároveň konstruktivně sdělit jeho nevhodné chování či nevyhovující prospěch, umět se dohodnout na pozitivní změně
 • Efektivní pochvala  – jak pochválit žáka za pozitivní změnu chování, prospěchu, za mimořádný výkon aj.
 • Vyvážená zpětná vazba – jak fixovat pozitivní výsledky, jak poukázat na možnosti zlepšení, uzavření účinné dohody
 • Konstruktivní kritika za účelem dosažení zlepšení
 • Efektivní oznámení rozhodnutí – jak žákům oznamovat nepříjemná, ale nutná rozhodnutí
 • Reakce na oprávněnou kritiku – jak přiznat svůj omyl
 • Umění přiznání chyby a omluva jako prohloubení autority učitele
KOUČOVACÍ PŘÍSTUP JAKO SOUČÁST SITUAČNÍHO VEDENÍ ŽÁKŮ 
 • Typy učitelů – ke kterému stylu vedení žáků učitel inklinuje
 • Situační styly vedení žáků – kdy používat např. „direktivní styl“ a kdy koučovat žáky
 • Jak jednat a jak motivovat žáky, kteří „vyrušují“, neučí se, neplní úkoly apod.
 • Jak přistupovat k dětem, kteří se snaží, ale přesto zažívají školní neúspěšnost
 • Jak přistupovat k dětem, kteří se podceňují
 • Motivace žáků za pomocí koučovacích technik
 • Příklady dobré praxe se zaměřením na využití situačních stylů vedení žáků

LEKTOR

Mgr. RUDOLF HADRAVA

Certifikovaný lektor a kouč, učitel a trenér s více jak 20-ti letou praxí, zaměřuje se na rozvíjení manažerských dovednosti pedagogických pracovníků, získávání a udržení autority učitelů a komunikační dovedností.

 • Lektorská činnost: Efektivní komunikace ve škole, Budování důvěry mezi kolegy a žáky, Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, Základní pedagogické rozhovory ve škole Asertivita a její využití, Jak získat a udržet autoritu učitele aj.
 • Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc – učitelství pro 2. stupeň ZŠ
 • Publikační činnost: Třídní učitel a vedení třídy, Učitel jako kouč a manažer aneb Umění vybudovat si autoritu aj,
Termín 9.10.2023
Délka kurzu 8:30 – 13:15 hod.
Lektorka Mgr. Rudolf Hadrava
Akreditace MŠMT Č.j.: MSMT-21170/2022-4-656
Platforma ZOOM
Cena 2 200 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com