SPECIÁLNÍ WEBINÁŘ K TVORBĚ AKTUALIZACI ŠVP MATEŘSKÝCH ŠKOL

Mgr. Lenka Polášková

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Stále více mateřských škol naráží v rámci inspekční činnosti ČŠI na nesoulad svých školních vzdělávacích programů s RVP pro předškolní vzdělávání. ŠVP nevzniká jednorázově na začátku školního roku, ale je vytvářen postupně. Jeho součástí jsou plánované tematické části, které spolu se záznamy o dětech odrážejí ucelený obraz o škole, o jejich dětech a o vzdělávacích procesech, které v ní probíhají. Než začneme s aktualizací nebo vytvářením ŠVP, musíme věnovat potřebný čas analýze výchozího stavu a současně stanovení vize směřování školy.

Tak trochu jiný webinář zaměřený na využití aktualizace ŠVP jako nástroje komplexního rozvoje školy. Poskytneme vám metodická doporučení pro tvorbu a aktualizaci ŠVP včetně inspirací, příkladů a všeho, co v praxi oceníte. V rámci webináře poskytneme návod, jak s tímto klíčovým dokumentem ve školce pracovat. Jak ho využít pro efektivní strategické plánování a rozvoj spolupráce v pedagogickém týmu.

TÉMATA:

 • Školní vzdělávací program jako nástroj strategického řízení koncepce MŠ
 • Priority České školní inspekce v oblasti vzdělávacích programů a managementu škol
 • Koncept školního vzdělávacího programu 
 • Nejčastější nedostatky školních vzdělávacích programů
 • Možnosti, limity a inspirace z pedagogické praxe
 • Praktická ukázka zpracování školního vzdělávacího programu

Lektorka: Mgr. Lenka Polášková  ​

 • Lektorka patří mezi špičkové odborníky s více než dvacetiletou praxí v oblasti předškolní výchovy a vzdělávání.
 • Spolupracovala s ČŠI jako expertní posuzovatelka pro inspekční činnost ve školách, Výzkumným ústavem Pedagogickým, MPSV nebo Univerzitou Palackého v Olomouci.
 • Specializuje se na oblasti managementu škol, dokumentaci a metodický výklad některých právních předpisů.
 • Je držitelkou mezinárodního ocenění eTwinning label za projekt „Moje město, moje škola“.
 • Autorka řady odborných publikací pro ředitele a učitele, aktuálně aktivně spolupracuje s nakladatelstvím Portál nebo Grada Publishing, a.s.
 • Svá školení staví na praktičnosti, využitelnosti v pedagogické praxi a efektivnosti pro účastníka
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE