fbpx

Akreditace Č.j.: MSMT-26890/2021-2-793

Spisová služba a archivace dokumentů ve školách v kontextu legislativních změn

PŘECHOD ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ NA ELEKTRONICKOU SPISOVOU SLUŽBU

V roce 2022 vyšla v účinnost novela zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, která ukládá školám, bez ohledu na zřizovatele, nejpozději do konce roku 2025 přejít z listinné podoby spisové služby na elektronickou a začít povinně evidovat dokumenty elektronicky. Tato povinnost se zatím nevztahuje na mateřské školy.

Přihláška na webinář

SPISOVÁ SLUŽBA A ARCHIVACE DOKUMENTŮ VE ŠKOLÁCH V KONTEXTU LEGISLATIVNÍCH ZMĚN​

Akreditace Č.j.: MSMT-26890/2021-2-793

Obsah vzdělávacího kurzu vychází z povinnosti škol vést spisovou službu a archivovat dokumenty v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Cílem kurzu je ukázat:

 • jaké jsou povinnosti vaší školy v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby
 • jak si ve vaší škole efektivně nastavit systém oběhu dokumentů tak, aby vás časově co nejméně zatěžoval
 • jak se správně připravit na přechod na elektronickou spisovou službu
 • co vše se přechodem na elektronickou spisovou službu změní
 • jak se s elektronickou spisovou službou pracuje
 • jak si vybrat správný software

OBSAH

 • Co vše obnáší práce se spisovou službou ve škole
 • Praktické využití spisové služby při práci s dokumenty ve škole
 • Platná legislativa v oblasti spisové služby
 • Platná legislativa v oblasti archivnictví
 • Povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty
 • Povinnosti škol při vedení spisové služby
 • Elektronická spisová služba a její přínosy
 • Přechod škol na elektronickou spisovou službu
 • Co vše se přechodem na elektronickou spisovou službu změní
 • Jak se s elektronickou spisovou službou pracuje
 • Jak si vybrat správný software
 • Práce s elektronickými dokumenty
 • Oběh dokumentů ve škole – doručování, vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání
 • Podací deník vs. software elektronické spisové služby
 • Tvorba spisu
 • Skartační řízení
 • Ukládání archiválií
 • Kontrola, sankce
 • Spisová rozluka
 • Vedení spisové služby v mimořádných situacích
 • Tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu
 • Aktuality k datu konání semináře
 • Řešení modelových případů
 • Příklady dobré praxe

ELEKTRONICKÁ SPISOVÁ SLUŽBA

Elektronická spisová služba slouží ke sledování oběhu dokumentů. Škola tak může sledovat celou délku životního cyklu každého dokumentu od jeho příchodu, přes zpracování až po jeho skartaci či archivaci. Výhodu elektronické spisové služby lze vidět hlavně v pohodlné správě datové schránky, v možnosti elektronického skartačního řízení, elektronického podpisu nebo integrace dalších systémů a lepšímu zabezpečení citlivých údajů zaměstnanců a žáků.

LEKTORKA

RNDr. Ing. EVA URBANOVá, Ph.D., MBA

 • Působí na Katedře andragogiky a managementu vzdělávání PedF UK obor školský management.
 • Garant a lektor elektronické spisové služby v projektu Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji.
 • Působila jako metodička spisové služby a datových schránek na KÚ Středočeského kraje.
 • Publikuje články o spisové službě ve školách a školských zařízeních a datových schránkách pro vydavatelství Wolters Kluwer ČR (časopis Řízení školy, aplikace pro ředitele škol Řízení školy online) a pro nakladatelství FORUM s.r.o.
Termín13.4.2023
Délka kurzu8:30 – 13:30 hod.
LektorkaRNDr. Ing. Eva Urbanová, Ph.D., MBA
Akreditace MŠMTČ.j.: MSMT- 26890/2021-2-793
PlatformaZOOM
Cena2 500 Kč
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com