JAK ZADÁVAT TÉMATA NA SLOH, KTERÁ BUDOU ŽÁKY BAVIT PSÁT A UČITELE ČÍST

A JAK NA FORMATIVNÍ HODNOCENÍ SLOHU

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízen záznam. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Hravý webinář, na kterém učitelé českého jazyka získají výběr z těch nejinspirativnějších témat na sloh, která během své dlouholeté učitelské praxe vytvořila a nashromáždila PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. KUNA NESE NANUK ANEB ČEŠTINA VÁS BAVÍ, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia…

Vybrat vhodné téma slohové práce tak, aby žáky zaujalo a byli schopni napsat kvalitní sloh, není vůbec jednoduché. Je třeba zvolit takové téma, které bude žákům blízké, zaujme je a vyjde z jejich zkušeností tak, aby při psaní dokázali zapojit své city a emoce, zkrátka nechat je to prožít…

Účastníci webináře získají zásobu více než 50-ti zajímavých témat pro slohové práce, a to včetně mnoha ukázek zdařilých slohových prací žáků (oceněných prací z olympiád v českém jazyce, literárních soutěží a ukázek ze školské praxe). Rovněž se seznámí s výhodami formativního hodnocení a získají několik názorných příkladů a praktických ukázek, jak by takové formativní hodnocení slohu mělo vypadat.

Cílem webináře je seznámit učitele českého jazyka s tím, jak vybírat vhodná a zajímavá témata pro slohovou práci, která osloví a zaujmou danou cílovou skupinu žáků. Webinář je veden hravou a zábavnou interaktivní formou, využívá činnostní učení, demonstrativní příklady a ukázky. Nabízí nástroje k tom, aby učitelé uměli u svých dětí a žáků probouzet zvídavost a zájem o objevování principů a zákonitostí mateřského jazyka.

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží atd.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE