TECHNIKA SKETCHNOTINGU PRO EFEKTIVNĚJŠÍ UČENÍ

Mgr. Veronika Wuycheck

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

O WEBINÁŘI:

Sketchnoting, česky vizuální poznámky, je technika zapisování poznámek pro snadnější konceptualizaci myšlenek, zábavnější učení a snadnější zapamatování. Lze ji využít při zapisování osobních poznámek, při přípravě studijních materiálů i při psaní na tabuli. Při sketchnotingu kombinujeme písmo a obrázky, vytváříme tak vizuálně atraktivní poznámky, které vedou ke zvýšení pozornosti žáků při výuce, k lepšímu pochopení zapisované látky a jejímu zapamatování. Kreslení poznámek dalece překonává pouhé psaní poznámek. Pomocí nich se rozvíjíme a používáme svůj potenciál mozku naplno. Kombinace slov a obrázků vytvořená vlastní rukou je nejsilnějším nástrojem pro zapamatování.

Sketchnoting je moderní způsob zaznamenávání poznámek kombinací textu, obrázků, typografie a symbolů. Je to dovednost vizuálního vystihnutí podstaty sdělení. Zachycování poznámek a myšlenek pomocí obrázků, symbolů, ikon v kombinaci s textem umožňuje lepší utřídění myšlenek i uchování informací a vzpomínek. Osvojení tohoto způsobu zapisování postřehů se může hodit žákům při výuce, ale i učitelům při tvorbě příprav nebo třeba na poradách a seminářích. 

Program je koncipován tak, aby si pedagogičtí pracovníci osvojili základy sketchnotingu a získali potřebné sebevědomí pro jeho užívání a zároveň aby principy sketchnotingu dovedli předat svým žákům tak, aby podpořili jeho užívání při výuce. Pro sketchnoting není potřeba umět kreslit, je proto vhodný pro kohokoliv. Sketchnoting je vhodný pro všechny stupně vzdělávání, rovněž pro neformální výuku a týmovou spolupráci.

Lektorka: Mgr. Veronika Wuycheck 

  • Lektorka kaligrafie, vizuální facilitace a sketchnotingu, ve své lektorské práci propojuje kaligrafii s letteringem a vizuální facilitací. Zabývá se písmem, jeho mnohými variantami a využitím, a vlivem ručního psaní na učení a kreativitu, profesní web a umělecké portfolio https://kaligrafnika.com/cs
  • Absolventka Mediálních a komunikačních studií na FSV a Kulturologie na FF Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá vizuální facilitací a vedením kaligrafických workshopů
  • Training Course: Visual Facilitation+, Visual Innovative Tools for Non-Formal Education, Ready, Steady, Draw! 
  • Má dlouholeté zkušenosti s lektorováním v rámci vzdělávání dětí i dospělých, rovněž s výukou na Tallinské technické univerzitě
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE