TAJEMNÝ SHAKESPEARE A DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI
ANEB CO VÁM VE ŠKOLE NEJSPÍŠ NEŘEKLI

PaedDr. Eva Schneiderová

Z webináře bude pořízena nahrávka. Záznam lze objednat i v případě, že se nemůžete webináře zúčastnit.

OBSAH WEBINÁŘE:

Snad žádný jiný autor není obestřen tolika záhadami a konspiračním teoriemi jako právě William Shakespeare. Mnohé jsou přehnané, některé však smysl dávají a jsou pro ně i četné reálné důkazy, např. máme naprostý nedostatek záznamů o některých fázích jeho života, nemáme téměř žádné důkazy o jeho vzdělání. Jeho skromný původ a četná temná místa v jeho životě se podle některých badatelů neslučují s neobyčejným básnickým nadáním autora a jeho reputací jako génia. Nedochoval se žádný originál jeho díla, nenašla se u něj doma žádná kniha. A to není všechno, v různých rukopisech se jeho díla tak významně liší, jako by je psali různí autoři. Kdo je tedy skutečným autorem děl podepsaných jménem William Shakespeare? 

Hravý webinář, na kterém získáte výběr z těch nejzajímavějších názorů a zjištěných faktů o autorovi, který je dodnes považován za největšího anglicky píšícího spisovatele a celosvětově nejvýznamnějšího dramatika.

Webinář poskytne návod jak zpestřit hodiny českého jazyka a především motivovat žáky k zájmu o literaturuWebinář povede PaedDr. Eva Schneiderová, autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou např. Kuna nese nanuk aneb čeština vás baví

Lektorka: PaedDr. Eva Schneiderová​

  • Tvořivá lektorka, metodička a specialistka vzdělávání a rozvoje s praktickou zkušeností ze školství a s prací s nadanými dětmi a mládeží, jazyková korektorka
  • Autorka celé řady učebnic, popularizačních publikací a metodických materiálů pro výuku češtiny hravou a zábavnou formou, např. Kuna nese nanuk aneb Čeština vás baví, Škola deskovou hrou, Jazykové hry a hříčky, Hry s příslovími, hádankami a pranostikami, Aktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí, SMS gramatika a diktáty, Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle, Klíč k češtině aneb Na češtinu od lesa, Klíč ke zkouškám na čtyřletá a šestiletá gymnázia
  • Odborná pracovnice Mluvené komunikace Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český
  • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta UK – Katedra českého jazyka
  • MŠMT, Národní institut dětí a mládeže – vedoucí oddělení Talentcentrum, koncepční práce s nadanými dětmi a mládeží, metodička olympiád v českém jazyce a literárních soutěží.
JAK WEBINÁŘ FUNGUJE